👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Holes

Skapad 2019-09-24 14:12 i Vifolkaskolan 7-9 Mjölby
Arbetsområde baserad på boken Holes av Louis Sachar.
Grundskola 7 – 9 Engelska
"Stanley Yelnats is under a curse. A curse that began with his no-good-dirty-rotten-pig-stealing-great-great-grandfather and has since followed generations of Yelnatses. Now Stanley has been unjustly sent to a boys’ detention center, Camp Green Lake, where the boys build character by spending all day, every day digging holes exactly five feet wide and five feet deep. There is no lake at Camp Green Lake. But there are an awful lot of holes." In this project we are going to read and reflect on the book Holes by Louis Sachar.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Målet med arbetsområdet är att du ska:

 • förbättra din förmåga att läsa engelska texter, genom romanen Holes
 • förbättra din förmåga att förstå talad/uppläst engelska
 • bli säkrare på att uttrycka dig i tal, t ex analysera och diskutera boken
 • bli säkrare på att uttrycka dig i skrift, t ex skriva om boken

Arbetets innehåll

Ämne: Reading Project - Holes

Lyssna och läsa:

 • Vi läser boken Holes av Louis Sachar
 • Vi lyssnar på vissa avsnitt av boken 

Skriva, tala och samtala:

 • Vi övar på att skriva om våra tankar kring boken
 • Vi samtalar och diskuterar innehållet

Arbetssätt och redovisning

Du arbetar blandat individuellt och i mindre grupper med läsning och diskussionsfrågor. Du arbetar individuellt med skrivuppgifter och får löpande feedback på ditt skrivande. 

Du kommer få visa din kunskap genom:

 • samtal och diskussioner 
 • skriftliga uppgifter
 • läsförståelseuppgifter

Bedömning

Bedömning sker enligt kunskapskraven i engelska och matrisen nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
Holes

Når ej målen
E
C
A
Läsförståelse - återge och kommentera (frågor till boken + skriftliga uppgifter)
Du kan inte redogöra för, diskutera eller kommentera det du läst eftersom du inte förstått det tillräckligt väl alternativt inte läst boken.
Du visar din förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer
Du visar din förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar din förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer.
Muntlig interaktion Språkliga strategier för att kommunicera
Du behöver mycket stöd för att kunna delta i samtalet och deltar endast någon gång.
Du visar vilja att delta i samtalet och ger kort respons på vad kamraten säger. Du motiverar ibland vad du har sagt och uttrycker åsikter. Du behöver ibland stöd till att utveckla dina tankar
Du är aktiv och tar initiativ i samtalet. Du bygger ibland vidare på vad kamraten säger och ställer frågor för att stötta dina kamrater. Du använder omformuleringar, synonymer, beskrivningar för att lösa problem som uppstår.
Du ställer följdfrågor och bygger vidare på vad andra har sagt och bidrar till att samtalet fördjupas genom att komma med egna uppslag, uttrycka dina åsikter och motivera. Du lyssnar på dina kamrater. Du använder effektivt omformuleringar, synonymer. beskrivningar för att lösa problem som uppstår.
Innehåll - innehåll och omfång
Du behöver mycket stöd för att förmedla ett enkelt innehåll. Din muntliga förmåga uppfyller inte uppgiftens krav på innehåll gällande koppling till boken eller dina egna tankar i tillräcklig omfattning.
Du förmedlar ett enkelt innehåll. I din framställning finns koppling till boken samt dina egna tankar i tillräcklig omfattning.
Du förmedlar ett relativt fylligt innehåll. I ditt deltagande i diskussionen finns tydlig koppling till boken samt dina egna tankar. Du utvecklar dina tankar.
Du förmedlar ett fylligt innehåll och talar utförligt. I ditt deltagande i diskussionen finns tydlig, lämplig och relevant koppling till boken sammanvävt med dina egna tankar. Du utvecklar och motiverar dina tankar.
Innehåll och sammanhang
Du gör så pass många grammatiska fel att dessa stör kommunikationen och gör ditt tal svårbegripligt. Du har svårt att med enkel engelska förmedla det som du vill framföra. Ditt innehåll är mycket magert.
Du gör en del grammatiska fel som stör kommunikationen, men allt är ändå förståeligt. formulerar dig begripligt och relativt samman-hängande, med enkel engelska. Du är inte så detaljerad i din framställning.
Du gör en del grammatiska fel, men ditt tal har ändå ett visst flyt och variation Du formulerar dig relativt samman-hängande och med visst flyt. Du har ett ganska rikt innehåll, där du har fördjupat vissa delar.
Du gör få grammatiska fel och använder mer avancerade grammatiska strukturer med god variation vilket ger ditt tal bra flyt och sammanhang. Din framställning är innehållsrik och detaljerad.
Ordförråd
Du har svårt att hitta ord, för att uttrycka det du vill säga och du använder dig av en del svenska ord.
Du använder dig av ett enkelt, men begripligt ordförråd.
Du har ett relativt varierat ordförråd.
Du har ett stort ordförråd och god förmåga att kommunicera på engelska.

En
Kunskapskrav engelska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Redogöra, diskutera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Välja & använda strategi
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulera sig i skrift
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Formulerar sig anpassat
-
Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.