👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext läsa

Skapad 2019-09-24 15:56 i Fagersjöskolan Stockholm Grundskolor
Faktatext läsa
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk
Ibland kan man ha nytta att jämföra saker eller företeelser med varandra. Du gör det säker redan i skolans ämne, exempelvis när du jämför tidsepoker med varandra eller när du jämför livsvillkor i olika länder. men du jämför även saker i din vardag, exempelvis vilket spel du ska köpa.

Innehåll

Varför:

Du ska kunna:

 • Urskilja den jämförande faktatextens struktur och särdrag.
 • sökläsa fär att hitta likheter och skillnader mellan olika företeelser/ saker.
 •  urskilja jämförelseord som signalerar likheter och skillnader mellan företeelser/saker.

När:

Var:

på svenska letktionerna

Hur: 

 • Du ska läsa faktatext
 • Du ska träna på att urskilja jämförelse ord för likheter och skillnader
 • Du ska lära dig strukturen i en faktatext

 

Omdömmen:

Självbedömning, med hjälp av frågor som du ska svara på

Kamratbedömning; två stjärnor och en önskan

Lärarbedömning 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Faktatext läsa

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Ny aspekt