👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa ÅK 4 HST 2019

Skapad 2019-09-24 15:58 i Förslövs skola F-9 Båstad
Du ska leka och röra på dig både inne och ute för att må bra.
Grundskola 4 Idrott och hälsa
Nu har du redan kommit långt i att utveckla din rörelseförmåga, lära känna olika idrotter samt sammanhang mellan rörelse och att du mår bra. I ÅK 4 ska vi gå vidare med det.

Innehåll

Konkretisering:

I ämnet idrott och hälsa ska du nu få sammanfatta olika rörelser, leka nya och bekanta lekar samt lära känna nya idrotter. Samtidigt kommer du att gå vidare i att ta eget ansvar för vissa delar som till ex. en uppvärmning eller att organisera en lek. Vi kommer att fördjupa samarbetet och hur vi lever sportsligt beteende. Vi kommer att samtala om olika träningsformer och vad dom gör med dig och din kropp. 

Undervisning:

Vi kommer att:

 • leka olika lekar
 • träna koordination och styrka och samtala om hur vi gör det
 • jobba med olika former av redskapsgymnastik (till ex. ringar, mattor)
 • röra oss till musik och öva på rytmer
 • lära känna olika avslappningsmetoder
 • träna samarbete och sportsligt beteende
 • samtala om hur vi kan må bra genom att röra på oss
 • träna att ge feedback om våran egen upplevelse av lektionen och rörelsen

 

Kunskapskrav:

Jag kommer att 

 • titta på hur du kan koppla och sammanfatta olika rörelser (till ex. springa och studsa en boll)
 • titta på hur du samarbetar med gruppen och organiserar idrotten
 • titta på hur du rör dill till musik och dansar
 • lyssna och samtala med dig för att få veta hur du upplever olika rörelser och idrotter
 • samtala med dig om säkerheten när vi är på idrotten och vad man kan göra för att inte skada sig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6