👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

argumenterande text - Skriva

Skapad 2019-09-24 16:22 i Fagersjöskolan Stockholm Grundskolor
När du är klar med det här området så kan du skriva en tydlig rubrik, inledning och avslutning, formulera en tydlig åsikt, använda dig av tydliga argument, Du kan använda passande bindeord, Kan skiva en signatur.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Inledning Har du någon gång känt att det skulle vara bra att kunna övertyga någon så att du får som du vill? Det är faktiskt möjligt! Det finns knep som du kan använda dig av för att övertyga andra om din åsikt. Det kallas att argumentera. När du argumenterar för något kan du skriva eller tala för din sak, Du kan till exempel vara när du tar upp en fråga i ett klassråd. vissa använder sig av argument för att sälja en vara. Det märker du inte minst när du ser reklam på teve.

Innehåll

 


Varför?
Det finns knep som du kan använda dig av för att övertyga andra om din åsikt. Det kallas att argumentera. När du argumenterar för något kan du skriva eller tala för din sak. Syftet är att du ska utveckla din förmåga att föra fram dina åsikter och få andra att lyssna på vad du har att säga.

 

När?
Kursen pågår under veckorna 35-43

 

Var?
Vi kommer att arbeta med området på svenska lektionerna.

 

Hur?
Du kommer få skriva argumenterande texter och lära dig hur de är uppbyggda.  Utveckla dina texters argument och använda dig av hur de olika bindeorden kan stödja dina  åsikter. Genom att titta på andras argumenterande texter får du lära dig att göra textkopplingar och vad det är. Du kommer att skriftligt få sammanfatta huvuddragen av en text.

Omdöme:
själv bedömning
Du kontrollerar utifrån en mall att du fått med det som vi arbetar med.

Kamrat bedömning
Två stjärnor och en önskan.

lärare bedömning 
Du visar dina kunskaper när du genomför dina uppgifter. 
Du visar dina kunskaper i samtal och diskussioner om era skrivna texter både i mindre grupp och i helklass.
Du kan skriva en egen argumenterande text där du använder av genrens uppbyggnad.
Du använder av dina kunskaper vid klassråd.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6