Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Måla med tyglappar och virkning ”hjärtan” åk 6

Skapad 2019-09-24 17:30 i Norra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 – 0 Slöjd
I uppgiften övar vi sy en bild av tyglappar. Temat är fåglar alternativt elevens eget foto. Eleven får tolka färg och form på en bild som hen har vald och försöka komma till så nära sin egen vald bild som möjligt med hjälp av tyglappar och t ex garnstumpar. Vidare kan eleven sy bilden till en tavla.

Innehåll

Syfte och mål

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling.

 

I undervisningen ska du öva dig följande: 

 •  vidareutveckla en idé för att ge ditt arbete ett personlig uttryck

 •  formge och framställa en enklare slöjdföremål av olika material utifrån instruktioner.

 • använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt, öva på bli ytterligare säkrare med skolans symaskiner och dess inställningar gällande specifikt tät sick-sack

 • virka luftmaskor, stolpar och smygmaskor och följa en enklare virknings instruktion. 
 • att driva din egen arbetsprocess framåt, försöka se nästa steg i ditt arbete.
 • ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet
 •  tolka slöjdföremåls uttryck och göra enkla resonemang om symboler, färg, form och material

 

 

Hur visar du vad du har lärt dig och hur bedöms detta

Genom: 

 • Observation och diskussion med elev

 • Reflektion i slöjdloggbok,muntligt eller digitalt

 • Genomföring av uppgifterna

 • Användning av verktyg ,redskap och  maskinen på ett säkert och ändamålsenligt sätt 

 • Driva arbetsprocessen framåt 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: