Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt Havet

Skapad 2019-09-24 17:35 i Bofinkens förskola Förskolor
Förskola
Vårt projekt om havet och vad som finns och lever där i.

Innehåll

Bakgrund: 

Efter barnens sommarledigheter märkte vi att det pratades mycket om havet. Många hade badat, några hade bränt sig på maneter, flera hade fiskat krabbor och fiskar, en del hade åkt båt. Det fanns ett stort intresse, nyfikenhet men även erfarenhet inom området.

Vid en gemensam reflektion tillsammans med barnen fanns en önskan om att få veta mer om vissa djur. En av frågorna löd;

- Kan djur som bor i vattnet bränna sig på en brännmanet?

Vi har valt att arbeta utifrån barnens delaktighet och inflytande. Barnens frågor och nyfikenhet är vad som får styra och föra vårt projekt framåt.

Mål: 

Vi vill fördjupa oss om havet och dess miljö. Väcka nyfikenhet om havet och vikten av att värna om vår miljö.

Syfte:

Projektet bygger på  barngruppens intresse och nyfikenhet. De vill veta mer! 

Vi anser också att det är viktigt att barnen får lära sig mer och få kunskap om vår närmiljö.

Arbetssätt: 

Vi kommer låta barnens frågor och intressen leda/styra projektet.

De äldsta barnen (gröna gruppen) kommer att få vara våra "fakta experter" inom olika områden. Hur tar vi reda på fakta? Vad är bra att veta? Vad är kul att veta? Vi låter barnen delge varandra kunskaperna.

Under projektets gång har vi reflektion med hela barngruppen;

Hur blev det? Vad hände?  Vad vill vi veta mer om?  VI använder oss av film och foton.

Vi kommer att använda oss av litteratur från biblioteket.

Vi jobbar med bild och form där vi gemensamt och enskilt skapar miljön och djurliv i havet.

Vi gör studiebesök där vi får uppleva och utforska havets miljö och djurliv.

Vi använder oss av projektet inom musik, drama, sagor, rörelse.

Dokumentation:

Under projektets gång dokumenterar vi genom foton och film. Dessa använder vi oss av i de gemensamma reflektionerna.

Vi antecknar frågor och funderingar som kommer från barnen.

 Under projektets gång skapar vi en projektvägg där barnens nyfunna kunskaper delges genom alster, verk och fakta.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: