👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Våra sinnen

Skapad 2019-09-24 19:37 i Ellös skola Orust kommun
Våra sinnen
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Det finns många sätt som vi människor uppfattar vår omvärld på. Vi använder olika sinnen och i det här arbetsområdet ska du få reda på mer om dem.

Innehåll

Det här arbetsområdet kommer att handla om våra olika sinnen.

VAD?

Du kommer att få lära dig:

 • hur många sinnen vi människor har och vilka de är.
 • hur vi använder våra sinnen.
 • hur våra sinnen fungerar.
 • att genomföra enkla undersökningar där du använder dina sinnen.

 

HUR?

Du kommer att få:

 • läsa faktatexter
 • delta i diskussioner om våra sinnen
 • se på film
 • göra enkla undersökningar om våra sinnen
 • dokumentera de undersökningar som du gör

 

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma:

 • hur du känner till och kan föra resonemang om våra sinnen
 • hur du deltar och drar slutsatser i undersökningar om våra sinnen 

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3