👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva faktatext om ett land i Europa

Skapad 2019-09-24 20:07 i Brunnsåkerskolans fritidshem Halmstad
Grundskola F
Skriva faktatext om ett europeiskt land samt göra en Power-Pointpresentation med en muntlig redovisning.

Innehåll

Om du blir bättre på hur faktatexter brukar vara skrivna förstår du snabbare. Dessutom blir du bättre på att skriva själv.

Faktatexter har rubriker. Rubriken sammanfattar vad texten handlar om. 

Faktatexter brukar vara indelade i stycken. Varje stycke handlar om en ny sak.

 

 

 

Struktur:

Du ska skriva en faktatext om ett eget valt land

Rubrik: Faktatext om …………. (landet du ska skriva om)

Faktaruta med: yta, folkmängd, huvudstad, språk, religion, valuta och statsskick

Underrubriker: Styre (diktatur eller demokrati?), djur och natur (Geografi: var ligger landet? Hur ser det ut?), naturresurser (Import & export), kultur, turism (sevärdheter), befolkning (var bor människorna och varför?), arbete (Vad arbetar människorna med?) och övrigt ( något typiskt med landet).

 

Förlopp: skriva för hand, respons från lärare och slutligen renskrivning på Ipad.

Rubriken ska skrivas i 16p och underrubrikerna i 14p (fet stil), brödtexten i 12p

Sök fakta: i läroböckerna, häftet om hur man skriver jämförelser,  

Källor: använd dig av minst två olika källor (ex. en internetsida och en faktabok)

Längd på texten: ca 2 A4 sidor 

Tid: 4x45 minuter inklusive kontroll av texten

 

 

FÖRBEREDELSE

 1. Bestäm dig för om du vill göra en tankekarta eller skriva i en åttafältare. Förbered i ditt anteckningsblock.

 2. Underrubrikerna står i fet stil. Klimat, djur och natur, naturresurser, kultur, turism, befolkning (var bor människorna och varför?), arbete (Vad arbetar människorna med?) och övrigt. Skriv in underrubrikerna i din åttafältare/tankekarta.

 

PLOCKA UT FAKTA

 1. Använd er av minst två olika källor (en bok och en sida på internet). Tänk på att värdera de olika källornas tillförlitlighet. Läs i texterna och anteckna stödpunkter (nyckelord) i de olika rutorna i åttafältaren/tankekartan.

   

 

SKRIVA FAKTATEXTEN

1. Skriv din faktatext för hand i ditt skrivhäfte. Texten ska skrivas i löpande text och med en röd tråd (den ska hänga ihop och inte vara skriven i punktform). Använd dina egna ord och skriv inte av andra texter (utgå och ta stöd från åttafältaren).

2. Strukturera upp texten med rubrik (landets namn), inledning som väcker intresse för landet och därefter underrubrikerna. Längst ner skriver du en källförteckning över vilka källor du har använt. 

Efter respons:

 1. Renskriv och bearbeta din egen faktatext i Word i din Ipad. Skriv först huvudrubriken (landets namn) i 16p, därefter underrubrikerna i 14p (fet stil) med brödtexten direkt under respektive rubrik. Texten ska skrivas i löpande text och med en röd tråd (den ska hänga ihop och inte vara skriven i punktform). Använd dina egna ord och skriv inte av andra texter.

 2. Längst ner skriver du vilka källor du har använt (vilken bok du använt och bokens författare eller internetsidan).

 3. Kontrollera din text enligt punkterna innan du lämnar in den.

   

 

Jag har kontrollerat följande i min text: att jag…

Skrivit en huvudrubrik

 

Skrivit tydliga underrubriker

 

Styckeindelat efter underrubrikerna

 

Har med en källförteckning sist

 

Har stor bokstav i början av meningarna

 

Har stor bokstav på egennamnen

 

Har skiljetecken efter meningarna

 

Kontrollerat stavningen på orden

 

Varierat ordvalet

 

Skrivit i löpande text, inte i punktform

 

Skrivit med mina egna ord

 

 

 

 

Muntlig presentation av ditt land

Du ska göra en power-point om ditt land och presentera detta för de andra i klassen.  

 

Tips till power-pointen (PP):

 • Ha en framsida där du med bild och text presenterar ert land

 • Ha ca 1 PP bild/underrubrik (Klimat, djur och natur, naturresurser, kultur, turism,  befolkning, arbete och övrigt).

 • Det ska vara punkter/stödord på PP, inte meningar

 • Ha gärna med bilder

 • Tänk på färgerna ni använder, så att de är lätta att läsa

 

Tips till din presentation:

 • Skriv ev stödord på talkort 

 • Träna på att berätta till dina bilder

 • Se till att PP hänger ihop

 

Medan du redovisar:

 • Tala lagom högt

 • Tala lugnt och tydligt

 • Ha ögonkontakt med de som lyssnar

 • Visa att du är intresserad av det du redovisar

 • Variera din röst så att du blir intressant att lyssna på