👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2019-09-24 20:08 i Blåtunga förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Vi vill synliggöra barnens lika värde samtidigt som vi skapar en VI- känsla i gruppen.

Innehåll

Normer och värden - värdegrunden.

Vi vill synliggöra barnens lika värde samtidigt som vi skapar en VI- känsla i gruppen.

Vårt syfte med värdegrundarbetet är att lyfta olika känslor, olikheter samt vikten av allas lika värde. Vi strävar även efter att skapa ett klimat på Freja Lila där man behandlar varandra med respekt, lyssnar på varandra, vågar uttrycka sina åsikter samt är en bra kompis. 

Vi synliggör för barnen med tydliga metoder hur de ska hantera konflikter och synliggöra sitt eget värde. 

Vi för samtal och förtydligar. Vi vuxna är de goda förebilderna. 

Genom upprepning, tydlighet och dokumentation synliggör vi barnens lärande. 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18