Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska åk 7 Alles Deutsch kap 1

Skapad 2019-09-24 20:55 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du lär dig att prata om sommaren, du repeterar veckodagarna, frågeorden och att ställa frågor till någon. Du lär dig också att skriva om vad du tycker om och om olika favorit-saker.

Innehåll

Mål

När du har arbetat med det här området ska du kunna:

  • Fråga vad någon heter, var hen bor och hur gammal hen är, och kunna presentera dig själv.
  • Några ord om sommaren.
  • Några ord om vad man gillar.

 

Så här kommer du att arbeta:

Övningar i boken
Lyssna på texter i boken
Muntliga dialoger och läsa texter högt
Lyssna på texter och hörövningar

 

Så här kommer dina kunskaper att bedömas:

Genom att vara aktiv under lektionerna och delta i muntliga och skriftliga övningar kan du visa dina kunskaper.

Du kan också visa dina kunskaper i provet i slutet av kapitlet.

 

Planerad tidsåtgång: 3 veckor

Uppgifter

  • Hallo, ich bin...!

Matriser

M2
Tyska

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ordförråd
Du behöver öva mer på de nya orden vi lär oss.
Du hanterar de nya orden i kapitlet på en grundläggande nivå.
Du förstår och kan använda en hel del av orden vi arbetat med i kapitlet.
Du använder och förstår de flesta ord vi arbetat med i kapitlet.
Formulera sig i skrift
Du behöver öva mer på att formulera meningar på tyska.
Du kan formulera enkla meningar på tyska. Ibland blir grammatiken felaktig.
Du kan formulera varierade meningar på tyska, oftast med korrekt grammatik och ordföljd.
Du kan formulera flera, varierade meningar på tyska med visst sammanhang och korrekt grammatik och ordföljd.
Formulera sig muntligt
Du behöver öva mer på att formulera dig muntligt på tyska.
Du kan formulera dig enkelt på tyska. Ibland blir uttalet felaktigt, men förstör inte förståelsen.
Du kan formulera dig varierat på tyska. Uttalet är gott. Du har ett visst flyt och sammanhang.
Du kan formulera dig varierat på tyska med gott uttal, sammanhang och ordföljd.
Hörförståelse
Förstå talad tyska
Du behöver öva mer på att förstå talad tyska.
Du förstår huvudbudskapet i det du hör, men har svårare med detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det du hör, och även en hel del detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det du hör, och i princip alla detaljer.
Läsförståelse
Förstå tysk text
Du behöver öva mer på att förstå skriven tyska.
Du förstår huvudbudskapet i det du läser, men har svårare med detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det du läser, och även en hel del detaljer.
Du förstår huvudbudskapet i det du läser, och i princip alla detaljer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: