👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk.3

Skapad 2019-09-24 21:28 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 3 Svenska
I svenskan jobbar vi dagligen med att läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • läsa texter med flyt och utveckla din läsförståelse
 • skriva berättande, beskrivande och instruerande texter 
 • skriva fullständiga meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt
 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva tydligt för hand och använda iPaden för att skriva texter
 • ge respons på andras texter och förbättra dina texter utifrån andras respons
 • återge något du lärt dig genom att samtala om eller skriva ner det

Undervisning och arbetsformer

 • egen läsning i "bänkbok"
 • läsläxa
 • textsamtal där vi samtalar om och använder lässtrategier
 • skriva texter där vi tränar på att skriva meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt
 • skriva beskrivande, berättande och instruerande texter och sedan ändra dem med hjälp andras respons 
 • anteckna saker du lär dig när vi har Grej of the Week

Bedöming

Jag bedömer dig med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd för läs-och skrivutveckling.

Jag bedömer dig med hjälp av resultatet på nationella proven i svenska.

Jag bedömer de förmågor och kunskaper som står beskrivna ovan i den dagliga undervisningen där vi tillsammans utmanar dig vidare i din utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3