Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Promenad

Skapad 2019-09-24 23:08 i Päronbyns förskola Båstad
Förskola
En gång i veckan får barnen tillfälle att upptäcka och lära sig om nya naturvetenskapliga miljöer kring förskolan genom att gå ut på promenad.

Innehåll

Var är vi?

En gång i veckan går vi på promenad med vår barngrupp då det är en upplevelse att få besöka vår närmiljö och natur. Just nu är det på måndagar.  

Vart ska vi? 

 • Vi vill ge barnen möjligheten att möta nya naturvetenskapliga upplevelser.
 • Barnen ska få en större kunskap om sin närmiljö. 
 • Vi strävar efter trygghet i naturen för barnen i mer än förskolans miljö. 

Hur gör vi?

För att göra promenaden så lustfylld och lärorik som möjligt arbetar vi med att: 

 • Uppmärksamma det vi passerar och benämner naturens skiftningar såsom färger och former. 
 • Låter barnen att träna på sin grovmotorik.
 • Låter barnen utforska djur med hjälp av luppar.
 • Använder våra olika sinnen ex. Lukt, smak och känsel för att ge barnen varierande naturvetenskapliga upplevelser.
 • Samtalar med barnen kring vår miljö, hur vi kan värna om den samt vad djur och natur faktiskt ger oss. 
 • Samla skräp som vi reflekterar över och sorterar med hjälp av våra opsamlarmonster. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: