👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö v39-42 9A och 9B

Skapad 2019-09-25 06:44 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Under tre veckor kommer vi jobba med arbetsmarknad och arbetsrätt. Vi kommer prata om hur vår arbetsmarknad har utvecklats historiskt samt lära oss om regler, rättigheter och villkor.

Innehåll

 

Tidsplan: v39-42

Arbetssätt: v39-41 Muntliga genomgångar, övningar och arbete med instuderingsuppgifter på lektionstid (HEL).

 Examination:

V42 lektion 1 Göra uppgift om Katunayaka, 

 

V42 lektion 2 på lektionstid, skriva en faktatext genom att använda de begrepp som finns i begreppsordlistan s(6-7) OBS! utan förklaringar på ett sätt som visar att du har förstått vad de betyder (se konkretiserade mål nedan) och visar att du kan sätta in dem i ett sammanhang.

 

Konkretiserade mål:

Ha kunskaper om hur arbetsmarknaden har förändrats dåtid, nutid, framtid

 

Kunna berätta om fördelar och nackdelar med svensk arbetsmarknad (arbetsgivarperspektiv, löntagarperspektiv)

 

Kunna förklara skillnaden på offentlig sektor och privat sektor samt berätta om hur dessa fungerar i Sverige.

 

Kunna berätta om arbetsrätt: vilka lagar som finns och vad de handlar om.

 

Kunna berätta om den svenska modellen (saltsjöbadsavtalet)

 

Kunna förklara vad diskrimineringslagen är.

 

Kunna söka information om samhällsfrågor och diskutera innehållet från olika perspektiv 

 

Kunna använda centrala begrepp för arbetsområde i ett sammanhang

 

Kunna reflektera i frågor kring arbetsliv och arbetsrätt och kunna se frågor i olika perspektiv.

 

Arbetsmaterial:

Häfte med rubriken Arbetsmarknad, arbetssätt och arbetsmiljö v39-42 (innehållsförteckning till häfte ser du nedan)

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

https://handels.se/att-paverka/pa-jobbet/kollektivavtal/

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sh
Samhällskunskap Arbetsrätt och arbetsmarknad

E
C
A
Samhällsstrukturer
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Undersöka strukturer i samhället
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Använda begrepp
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Påverka & påverkas
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Undersöka samhällsfrågor
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Mänskliga rättigheter
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Minoriteters särställning & rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Demokrati
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Information & källor
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.