👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi - kartkunskap

Skapad 2019-09-25 07:11 i Växthusets skola Uppsala
Jordgloben. Världshav, världsdelar, kartkunskap
Grundskola 3 Geografi SO (år 1-3)

Du ska du få möjlighet att utveckla dina kunskaper i geografi. Du ska lära dig namn och placering på världsdelar och världshav, samt lite mer om kartor och väderstreck samt att kunna peka ut några stora städer och några för dig viktiga platser.

Innehåll

Syfte LGR 11

Kunna använda en karta och / eller en jordglob för att göra enkla undersökningar av omvärlden.
Kunna beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken och andra rumsliga begrepp.
Kunna namnge världsdelarna, världshaven och några länder samt peka ut dessa på en karta.
Kunna namnge och peka ut större städer såsom New York, London och Tokyo.

Centralt innehåll LGR 11

Du kommer att

 • få lära dig nya begrepp och dess betydelse, t.ex. plats, läge, gräns och väderstreck.
 • få arbeta med olika typer av kartor.
 • få träna på att återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • få lära dig vilka världsdelar och världshav som finns och även var de ligger.
 • titta på filmer, på bilder i böcker samt läsa faktatexter.
 • få lyssna på genomgångar och vara delaktig i diskussioner
 • få söka fakta och skriva en fakta text om ett land.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda en kartbok.
 • beskriva och återge lägen med hjälp av de fyra väderstrecken.
 • namnge några världsdelarna och världshav oc peka ut dessa på en karta.
 • namnge och placera ut några för dig viktiga platser (tex. Uppsala, Stockholm, Jumkil etc)
 • redovisa om landet du har skrivit om.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3

Matriser

SO Ge
Geografi- kartkunskap

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Världsdelar och världshav
Du kan peka ut några av de sju världsdelarna och de tre världshaven
Du kan peka ut de flesta av de sju världsdelarna och de tre världshaven
Du kan peka ut alla sju världsdelarna, tre stora världshav samt ytterligare några hav eller områden på jordgloben.
Väderstrecken
Du kan benämna väderstrecken
Du kan peka ut platser på kartan och ange läge i förhållande till annan plats.
Du kan peka ut platser och använda alla benämningar på väderstrecken för att ange läge.
Kartbok
Du kan använda kartbok för att hitta kontinenter och världshav.
Du kan använda innehållsförteckningen i kartboken för att hitta för dig okända platser.
Stora städer, viktiga platser
Du kan på en karta peka ut några stora städer i världen samt några för dig viktiga platser.
Du kan på en karta peka ut flera stora städer och viktiga platser i världen samt några för dig betydelsefulla platser.