👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokläsning: Onsdag kväll strax före sju (8B Ht-19)

Skapad 2019-09-25 07:53 i Nannaskolan Uppsala
Läsning och olika muntliga/skriftliga uppgifter till boken.
Grundskola 8 Svenska
Under ett antal veckor framöver läser vi romanen Onsdag kväll strax före sju av författaren Mats Berggren. (Läsningen fortlöper parallellt med arbetsområdet om deckare.)

Innehåll

Vi kommer att läsa en gemensam bok i klassen - Onsdag kväll strax före sju av Mats Berggren

Du kommer att få läsläxor till olika tillfällen (oftast till fredagar).

Du kommer också att få olika uppgifter till boken att göra under lektionstid - vissa uppgifter är muntliga, andra skriftliga, vissa gör du enskilt och andra i grupp.

Matriser

Sv
Kunskapskrav svenska åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Läsförståelse
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka & resonera om budskap
Eleven når ännu inte kraven för E i detta kunskapskrav.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.