👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europas sista vildmark

Skapad 2019-09-25 08:04 i Diseröds skola Kungälv
Koll på NO "Europas sista vildmark"
Grundskola 5 Biologi
Har du varit i fjällen någon gång? När man kommer upp till fjällen, långt bort från all trafik och alla hus, är det som att komma till vildmarken. Det är inte många platser du kan uppleva det. Därför kallar man fjällen för "Europas sista vildmark". Att kalla den vildmark är inte helt rätt. Varför det inte är det kommer vi bland annat titta på i detta kapitel.

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med kapitlet "Europas sista vildmark?" utifrån boken "Koll på NO, år 5" med tillhörande aktivitetsbok. Vi kommer även att se på film och diskutera i grupp. Vi avslutar kapitlet med ett test.

Mål: När du arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • Ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
 • vad som menas med växtzoner.
 • förklara hur vi människor påverkar fjällens och alpernas natur. 
 • berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och alperna.
 • kunna sätta in begreppen i ett sammanhang

 

Några begrepp i kapitlet:

växtzon

trädgräns

kalfjäll

glaciär

fjällnära barrskog

fjällbjörkskog

myr

exploatera

anpassning

näringskedja

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6