👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Få, grundsärskola, Källsortering av sopor, ht 2019

Skapad 2019-09-25 08:14 i Fågelskolans Särskola Lunds för- och grundskolor
Grundsärskola 7 – 9 Samhällsorienterande ämnen
Varför måste vi sortera sopor?

Innehåll

 • jämföra och sortera olika sorters material
 • besöka "sopstationer"
 • börja sortera sopor i klassrummet som vi sedan går och tömmer på skolans sopstation
 • skriva en bok om sopsortering
 • arbeta tillsammans för att skolan ska få en grön flagg

 Skolans värdegrund: Genom ett miljöperspektiv får de möjligheter både att ta ansvar för den miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar och olika förklaringar till dessa.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9