👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Problemlösning år 7 v 35-38

Skapad 2019-09-25 08:27 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Problemlösning
Grundskola F – 9 Matematik
Detta arbetsområde ger DIG möjlighet att träna på problemlösning. Undervisningen utgår från DINA tidigare resultat och det gäller att välja en nivå som passar DIG så att DU fortsätter att utvecklas.Om DU behöver hjälp att välja nivå, så fråga DIN lärare.

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att utveckla följande förmågor:

 

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

 

 

Lärandemål

Detta arbetsområde ger DIG möjlighet att träna på problemlösning. Undervisningen utgår från DINA tidigare resultat och det gäller att välja en nivå som passar DIG så att DU fortsätter att utvecklas.Om DU behöver hjälp att välja nivå, så fråga DIN lärare.

 

Du ska kunna välja och använda olika strategier när du löser problem. Strategier som kan användas är:

 

Gissa och pröva

Gör en tabell eller diagram

Rita en bild

Steg för steg

HItta mönster

Tänk logiskt

Välj ett räknesätt

Dramatisera

Arbeta baklänges

Använda laborativt material

 

Du kommer också få träna på att redovisa din lösning och skriva på ett sådant sätt att någon annan kan förstå din text.

 

Under arbetsområdet kommer vi också kartlägga dina tidigare matematikkunskaper genom olika test.

Undervisning

Vi kommer gå igenom olika strategier och applicera dem på olika problem. Några problem löser vi tillsammans, andra löser ni i par eller i grupp utifrån EPA-modellen.I slutet av arbetsområdet (vecka 38) får ni enskilda problemlösningsuppgifter som bedöms. Varje vecka kommer det också ut en digital läxa som ska vara gjord till en viss veckodag.

 Bedömning

 

 

 

Förmågor som bedöms

Kunskapskrav

E

C

A

P
R
O
B
L
E
M
L
Ö
S
N
I
N
G

Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller

Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett […]genom att välja och använda strategier och metoder med […] till problemets karaktär samt […]


enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget

i huvudsak fungerande sätt 
viss anpassning bidra till att formulera

relativt väl fungerande sätt 
förhållandevis god anpassning 


formulera


(efter någon bearbetning)

väl fungerande sätt 
god anpassning formulera

Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ

Eleven för […]resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan […]på alternativt tillvägagångssätt.

enkla och till viss del underbyggda 

bidra till att ge något förslag

utvecklade och relativt väl underbyggda 
ge något förslag

välutvecklade och väl underbyggda 

ge förslag

Matriser

Ma
Problemlösning v35-38

Problemlösning

Kunskapskrav
E
C
A
Lösa problem, använda strategier och metoder samt att formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett […] genom att välja och använda strategier och metoder med […] till problemets karaktär samt […] enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera (efter någon bearbetning)
väl fungerande sätt god anpassning formulera
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ
Eleven för […] resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan […] på alternativt tillvägagångssätt.
enkla och till viss del underbyggda bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda ge förslag