👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konstruktion - brobygge

Skapad 2019-09-25 08:34 i S:t Jörgens skola Helsingborg
Brobygge av sugrör
Grundskola 5 – 6 Teknik Fysik
Vi kommer att lära oss vad som menas med hållbara konstruktioner. Diskutera olika val av material och vilka konstruktioner som är bäst lämpade för att bygga en bro. Vi kommer undersöka och försöka sätta oss in i hur olika krafter och väder kan påverka en bros hållfasthet.

Innehåll

Syfte med arbetet är att du ska utveckla din förmåga att:

förstå vilka krafter som man behöver tänka på vid bygge av byggnationer.

förstå och kunna en del om olika materials egenskaper. Vilka materialval är bäst för att bygga en bro som vi vill använda under många hundra år framåt i tiden.

Kunna berätta hur vi historiskt tidigare byggt broar och vilka materialval vi hade tillgång till då.

Att kunna göra en detaljerad ritning förstå varför det är så viktigt att alla mått och detaljer ska finnas med.

 

Så här ska vi arbeta!

Vi kommer att inled med att titta på filmer och läsa texter om broar och byggkonstruktion.

i grupp kommer vi att bygga den magiska triangeln och jämföra med andra modeller.

Planera och bygga en bro i sugrör. Varje grupp har ett visst material att tillgå.

En ritning ska komplettera ert arbete.

Vi kommer att reflektera över arbetsprocessen genom att föra anteckningar. Vi kommer att läsa på våra anteckningar och se filmerna för att sedan genomföra ett läxförhör.

 

Det här kommer att bedömas:

Det första grupparbetet - magiska triangeln, där ni skriver en kort text om varför fackverk är en mycket hållbar konstruktion

Under två tillfällen kommer ni skriva egna anteckningar och reflektioner - enskild uppgift

Ritning - Gruppuppgift

presentation och test av bro - Gruppuppgift

Läxförhör - enskild uppgift. ( läs på häftet som du har fått  och se filmer om brobygge och konstruktionen. Titta återigen på presentationen om hållbara konstruktioner som ligger i Google classroom.)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6