👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2019-09-25 09:06 i Edsskolan Östhammar
Forntiden
Grundskola 3 Svenska Bild SO (år 1-3)
Vi ska läsa om Nordens historia från urtid till forntid. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje och i vilken ordning de olika tidsperioderna har varit. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Innehåll

Läraren vet att du kan när du....

 

 • kan berätta om de olika perioderna på tidslinjen
 • förklarar hur livet uppstod på jorden
 • känner till något från dinosaurieperioden
 • berättar om de olika tidsepokerna- Istiden, Stenåldern, Bronsåldern och Järnåldern

 

Arbetsformer

 • dokumenterar i din bok
 • bildarbete runt tidsepokerna
 • läsa faktatexter
 • se filmer
 • fördjupa dig efter eget intresse

 

Centrala begrepp / nyckelord

Tidslinje, forntid, istid, stenålder, bronsålder, järnålder, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Bl SO
Nordens historia - forntiden

Lägre nivå
--->
Högre nivå
1. Tidslinje
förklara vad en tidslinje innebär och visa på de stora avgörande händelserna i jordens utveckling.
 • SO
Jag behöver stöd för att kunna rita och placera perioderna på en tidslinje.
Jag kan på egen hand rita och placera de flesta perioderna på en tidslinje.
Jag kan med god säkerhet rita och placera alla perioderna på tidslinjen.
2. Forntid- dinosaurier
Jag kan med stöd berätta något från dinosaurieperioden.
Jag känner till någon dinosaurie och kan berätta något från dinosaurieperioden.
Jag känner till flera dinosaurier och kan berätta fler fakta från dinosaurieperioden.
3. Berätta om istiden
Jag behöver stöd för att kunna ta reda på fakta och visa det i min redovisning.
Jag kan på egen hand berätta något om den här perioden och visar det i min redovisning.
Jag kan på egen hand berätta utförligt i både text och bild om den här perioden.
3. Berätta om stenåldern
Jag behöver stöd för att kunna ta reda på fakta och visa det i min redovisning.
Jag kan på egen hand berätta något om den här perioden och visar det i min redovisning.
Jag kan på egen hand berätta utförligt i både text och bild om den här perioden
4. Berätta om bronsåldern
Jag behöver stöd för att kunna ta reda på fakta och visa det i min redovisning.
Jag kan på egen hand berätta något om den här perioden och visar det i min redovisning.
Jag kan på egen hand berätta utförligt i både text och bild om den här perioden
5. Berätta om järnåldern
Jag behöver stöd för att kunna ta reda på fakta och visa det i min redovisning.
Jag kan på egen hand berätta något om den här perioden och visar det i min redovisning.
Jag kan på egen hand berätta utförligt i både text och bild om den här perioden

Ny rubrik

Lägre nivå
--->
Högre nivå