👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, tema

Skapad 2019-09-25 09:27 i Björndammens skola F-6 Partille
Att kommunicera på engelskan är det viktigaste på engelskalektionerna. Genom att lyssna till inspelningar, läsa texter, samtala om texterna, dramatisera, sjunga och skriva egna texter som du muntligt redovisar, ges möjlighet att tala mycket engelska i klassrummet.
Grundskola 6 Engelska
Du har fått vara delaktiga i planeringen av engelska och tillsammans med andra elever röstat fram temat, övernaturliga fenomen.

Innehåll

 

Supernatural phenomena

Engelska - Åk 6

Syfte - Du kommer ges möjlighet att utveckla ...

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

 

Centralt innehåll - För att utveckla ovanstående förmågor tar vi hjälp av följande centrala innehåll:
Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 • Åsikter, känslor och erfarenheter

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.

 • Sånger, sagor och dikter,

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 Kunskapskrav - Vi arbetar mot följande kunskapskrav

 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 • I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

 • I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.                                                 

 

Arbetssätt

 • Vi kommer att utgå ifrån texter, filmer som handlar om övernaturliga fenomen. Vi kommer att arbeta i grupp och enskilt. Eleverna kommer producera egna texter.

 

Bedömningsformer

 • Bedömning sker löpande under arbetets gång, genom text, läsförståelse, muntlig presentation.