Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering inför prov 1, teori samt lab, fysik 1

Skapad 2019-09-25 09:51 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Fysik
Planering i Teams

Innehåll

Uppgifter

 • Teoriprov 1, v. 43, fredag den 25/10, kl. 10:00-11:30, aulan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hastighet, rörelsemängd och acceleration för att beskriva rörelse.
  Fys  -
 • Krafter som orsak till förändring av hastighet och rörelsemängd. Impuls.
  Fys  -
 • Jämvikt och linjär rörelse i homogena gravitationsfält och elektriska fält.
  Fys  -
 • Tryck, tryckvariationer och Arkimedes princip.
  Fys  -
 • Vad som kännetecknar en naturvetenskaplig frågeställning.
  Fys  -
 • Hur modeller och teorier utgör förenklingar av verkligheten och kan förändras över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära ekvationer, potens- och exponentialekvationer, funktioner och grafer samt trigonometri och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess och felkällor.
  Fys  -
 • Ställningstaganden i samhällsfrågor utifån fysikaliska förklaringsmodeller, till exempel frågor om hållbar utveckling.
  Fys  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: