👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2019-09-25 09:59 i Nygårdskolan Borlänge
Planering av arbete med argumenterande texter. Läromedel: ZickZack Skrivrummet.
Grundskola 6 Svenska som andraspråk
Vi ska arbeta med argumenterande texter. Du kommer att lära dig hur argumenterande texter är uppbyggda, Du kommer att avsluta arbetsområdet med att planera och göra en egen argumenterande text om en valfri fråga som du tycker är viktig.

Innehåll

Konkretisering av målen

Under arbetsområdet ska eleverna...

 • förstå syftet med en argumenterande text (förkunskaper och förförståelse)
 • lära sig hur en argumenterande text är uppbyggd med åsikt, bakgrund och argument(steg 1)
 • lära sig hur man med hjälp av sambandsord kan sätta ihop korta meningar till längre, hur man argumenterar (steg 2)
 • tillsammans i gruppen skriva en gemensam text om ett tv-program (steg 3)
 • Självständigt skriva en argumenterande text om en valfri fråga (steg 4)

 

Dessa förmågor kommer att bedömas

Förmågan att...

 • förstå syftet med en argumenterande text
 • kunna göra en argumenterande text med tydliga argument och en tydlig åsikt
 • Kunna skriva en argumenterande text som är tydlig och övertygande för din sak
 • kunna använda de språkliga drag och knep som är typiska för argumenterande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  SvA  4-6

Matriser

SvA
Bedömningsmatris Argumenterande text

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
ARGUMENT
Presenterar något enstaka argument för sin sak. Har presenterat argumenten på ett mycket enkelt sätt.
Presenterar argument för sin sak. Har presenterat några enkla argument som till viss del stärker åsikten.
Presenterar argument för sin sak och bevisar/underbygger dem. Har presenterat argument som klart och tydligt stärker åsikten.
Sammanfattning av idéer
Har inte sammanfattat de idéer man fört fram i sina argument. Åsikten upprepas inte heller i slutet av texten.
Har på ett enkelt sätt sammanfattat idéer man fört fram i sina argument. Åsikten upprepas inte eller otydligt i slutet.
Har sammanfattat idéer man fört fram i sina argument och upprepat åsikten i slutet av texten.
SPRÅKLIGA DRAG
Använder inga eller få språkliga drag för att förtydliga åsikt och argument. T.ex. sambandsord, känsloladdat språk, retoriska frågor, statistik, upprepningar och överdrifter.
Använder några språkliga drag som förtydligar och stärker åsikten och argumenten. T.ex. sambandsord, känsloladdat språk, retoriska frågor, statistik, upprepningar och överdrifter.
Använder en rad språkliga drag för att på ett tydligt sätt förtydliga och stärka åsikten och argumenten. T.ex. sambandsord, känsloladdat språk, retoriska frågor, statistik, upprepningar och överdrifter.