👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruktion

Skapad 2019-09-25 10:21 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Muntlig presentation i form av en instruktion.

Innehåll

Uppgifter

  • Reflektion efter instruktion

  • Instruktion, manus

Matriser

Sve
Instruktion

Acceptabel kvalitet
God kvalitet
Hög kvalitet
Innehåll och disposition
Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och dispositionen tydligt urskiljbar.
Eleven kan med viss säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Eleven kan med säkerhet genomföra muntlig framställning av olika slag och med olika syften i och inför en grupp. Framställningen innehåller såväl belysande exempel som generaliseringar och vidgade perspektiv. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad.
Framförande
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Språk
Språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Språket är ledigt och språk och stil är till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Språket är ledigt, varierat och välformulerat och språk och stil är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation.
Reflektion
Dessutom kan eleven göra en enkel reflektion över muntlig presentation, med enkla omdömen värdera sin egen prestation samt ge respons på andras muntliga framställning.
Dessutom kan eleven göra en välgrundad reflektion över muntlig presentation, värderar med nyanserade omdömen sin egen prestation samt ger respons på andras muntliga framställning.
Dessutom gör eleven en välgrundad och nyanserad reflektion över muntlig presentation, värderar med nyanserade omdömen sin egen prestation och ger förslag på hur den kan förbättras samt ger respons på andras muntliga framställning.