👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning

Skapad 2019-09-25 10:21 i Johannesbäcksskolan Uppsala
Högläsning i klass
Grundskola 1 – 3 Svenska
Högläsning

Innehåll

Arbetsområde:

Högläsning, ett viktigt del av skoldagen. Vi får ett rikare ordförråd- vi lär oss många ord, vi får träna på att skapa inre bilder, det är en hjälp inför det egna skrivandet, vi lär oss lässtragegier och mycket mer. 

 

 

Konkreta mål:

- Du ska kunna berätta vad boken vi läst handlar om (läsförståelse, att förstå det som lästs). 

- Du ska kunna svara på frågor till det vi läst. 

- Du kan jämföra det du hört med saker du varit med om själv.

- Du ska tillsammans med de andra barnen och med mig prata om vad olika ord och begrepp betyder.

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- återberätta 

- lyssna när andra talar

- delta i diskussioner kring ord, begrepp och handling. 

 

Undervisning:

Vi har en stunds högläsning varje skoldag där jag läser högt för barnen. Vi läser Handboken för superhjältar som består av 4 delar. 

Vi startar alltid med att någon får berätta vad som har hänt i boken och vad vi tror kommer hända i nya kapitlet. Därefter går vi igenom vilka svåra ord texten kommer att innehålla.  Vad betyder ordet/begreppt?, Har ni hört det förut?, Vad tror ni menas med detta? Efter läsningen svarar vi på frågor som handlar om det vi precis läst. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1