👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Estetisk verksamhet slöjd

Skapad 2019-09-25 10:40 i Regnbågen Grundsärskolan Falköping
Grundsärskola 5 – 7 Estetisk verksamhet
Från idé till färdigt slöjdarbete .

Innehåll

 • Eleven får välja vad hen vill tillverka i slöjden med hjälp av att titta på färdiga slöjdarbeten och egna förslag.
 • Arbetet dokumenteras löpande med text och foto i en mapp.
 • Färdigtryckta sidor med In-Print-bilder på redskap och material som används under arbetets gång markeras av eleven.
 • Elevens tankar om slöjdarbetet dokumenteras löpande. 
 • Eleven analyserar det färdiga slöjdarbetet med hjälp av några frågeställningar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa genom bild, musik och slöjd,
  ES
 • välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
  ES
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  ES
 • Centralt innehåll
 • Färg, form och struktur, samt deras betydelse för bilders och föremåls uttryck.
  ES  4-6
 • Fotografering och filmande.
  ES  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  ES  4-6
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremålets uttryck.
  ES  4-6
 • Presentationer, framträdanden, såval med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.
  ES  4-6
 • Verktyg, redskap, instrument och maskiner som kan användas i estetisk verksamhet.
  ES  4-6
 • Bildtekniker, till exempel teckning, målning och modellering.
  ES  4-6
 • Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
  ES  4-6
 • Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  ES  4-6
 • Några slöjdmaterials ursprung och användning.
  ES  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet för att till exempel kommunicera om bilder, musik och slöjd och för att utvärdera arbetsprocesser.
  ES  4-6

Matriser

ES
Estetisk verksamhet bedömningsunderlag Lgr 11

Förmågor som ska bedömas

 • ES   välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,
 • ES   använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
 • ES  4-6   Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • ES  4-6   Bildhantering, såväl med som utan digitala verktyg.
 • ES  4-6   Hantverkstekniker med olika material, handverktyg och redskap.
 • ES  4-6   Arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg.
Eleven tränar på att nå grundläggande kunskaper.
Kunskapskrav för grundläggande kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Kunskapskrav för fördjupade kunskaper. (Efter elevens förutsättningar)
Skapa genom bild och slöjd.
 • ES   9
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att delta i att framställa bilder och slöjdföremål.
Eleven kan delta i att framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Eleven kan framställa bilder och slöjdföremål i olika former och med olika tekniker.
Välja och använda olika material, tekniker, redskap och verktyg.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att använda olika tekniker, redskap/verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven deltar i att välja och använda material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Eleven väljer och använder lämpliga material, tekniker, redskap och verktyg i bild- och slöjdarbetet.
Undersöka estetiska uttryck i olika konstformer, tidsepoker, traditioner och kulturer.
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på färger och former och hur de påverkar arbetet.
Eleven kan delta i att undersöka hur bilder, slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Eleven kan undersöka och beskriva något om hur bilder, slöjdföremål från olika tidsepoker, traditioner och kulturer är utformade.
Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.ekt
 • ES   9
 • ES   9
Eleven tränar på att identifiera ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela
Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.