Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsmusik Åk 4 2019-2020

Skapad 2019-09-25 11:12 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Musik
Vi jobbar med att upptäcka olika musik från olika kulturer och länder i världen. Tillsammans lyssnar vi på musik och diskuterar samt att eleverna får fördjupa sig i ett valfritt lands musik.

Innehåll

Folkmusik finns i alla länder och i alla traditioner. Det är inte samma som populärmusik men ofta finns det inspiration från det i dagens populära musik. 

Vi lyssnar på svensk folkmusik och pratar om vad det brukar finnas för instrument. Fiol, Nyckelharpa osv...

Sedan lyssnar vi på indisk folkmusik och lyssnar och diskuterar eventuella skillnader i musiken från den svenska folkmusiken. Skillnader som instrument, melodi, känsla osv...

Jag använder mig av kartan på: https://musikrumrickard.blogspot.com/2019/04/musikrum-rickards-varldsmusikkarta-vt-19.html

Där kan man klicka på olika länder för att höra hur musiken låter.

Eleverna väljer vilket land de vill att jag ska klicka på och vi tittar på flera olika länders folkmusik.

 

Egen uppgift.

Eleverna fördjupar sig sedan i valfritt land och jobbar enskild. 

Uppgifter

 • Världsmusiksuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Konstmusik, folkmusik och populärmusik från olika kulturer och deras musikaliska karaktärsdrag.
  Mu  4-6

Matriser

Mu
Musik åk 4 Ht-2019

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Sång
Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
Melodispel
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad melodistämma på något instrument.
Trumspel
Eleven kan spela delar av en enkel anpassad slagverksstämma.
Ackordspel
Eleven bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
Basspel
Eleven kan spela delar av en enkel basstämma
Tajming
Eleven sjunger eller spelar på något instrument i viss mån med tajming.
Skapa musik
Komposition
Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg utgå från några enkla musikaliska mönster och former och pröva hur dessa kan bidra till en fungerande komposition.
Reflektion
Resonemang om musik
Eleven kan föra enkla resonemang om eget och andras musicerande.
Musikupplevelser
Resonemang om musik
Eleven kan uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Musikaliska karaktärsdrag
Olika genrer & kulturer
Eleven kan med viss säkerhet urskilja och ge exempel på musikaliska karaktärsdrag från olika genrer och kulturer.
Musikaliska karaktärsdrag
Instrumentkunskap
Eleven kan med viss säkerhet ge exempel på instrument från olika instrumentgrupper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: