👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skräck & Fantasytema

Skapad 2019-09-25 11:13 i Österslättsskolan Karlshamn
Vi läser skräck- och fantasyromaner, berättar om och diskuterar den här genren, skriver egna skräck/fantasyhistorier.
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi läser och diskuterar en gemensam skräckroman med läsfrågor till och efter detta läser du en skräck eller fantasy bok och redovisar den muntligt och efter detta skriver du en egen skräckberättelse alternativt fantasyberättelse, ev avslutar vi med att se på en fantasyfilm.

Innehåll

Centralt innehåll

Syfte

Konkretisering

 • Du ska lära dig om vad som är typiskt för en skräck/fantasybok och hur man gör person- och miljöbeskrivningar.
 • Du ska läsa en fantasy eller skräckbok och skriva/redovisa en recension om den.
 • Du ska skriva en egen skräck eller fantasy berättelse.
 • Du ska ge respons på en kamrats berättelse och få respons av en kamrat och lärare.
 • Du ska se en  fantasyfilm och samtala om innehållet, om vi hinner.

 

Undervisning/arbetssätt

Du kommer att få lyssna på genomgångar om vad som är typiskt för en skräckberättelse och fantasyberättelse och hur man gör person- och miljöbeskrivningar.
Du får tips på hur man planerar en skräck/fantasybok i dess upplägg, berättarform och hur du börjar/slutar din egen berättelse.
Du kommer att få lyssna på vad man ska tänka på när man ger och tar emot respons. 

Bedömning

Jag bedömer:

 • Din muntliga redovisning av berättelsen som du läst.
 • Hur din berättelse börjar och slutar.
 • Vad som händer i din berättelse och om titeln stämmer överens med innehållet.
 • Hur du har gjort person- och miljöbeskrivningar.
 • Hur du skriver; stavning, meningsbyggnad och styckeindelning.
 • Ditt deltagande i de muntliga diskussionerna och på lektionerna

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9

Matriser

Sv SvA
Tema skräck & Fantasy

Rubrik 1

Nivå 1
Inte godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Väl godtagbara kunskaper
Nivå 4
Mycket väl godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Hur din deckare börjar och slutar.
Du har en otydlig början och/eller otydligt slut.
Din början och ditt slut är skrivet på ett sätt så att man förstår till viss del hur du har tänkt dig inledning och avrundning.
Din början och ditt slut är skrivet så att man lätt förstår hur du har tänkt dig inledning och avrundning.
Du har en väldigt lockande och välskriven inledning och ett mycket bra slut.
Ny aspekt
Vad som händer i din deckare och om titeln stämmer till det. Du ska ha med bakgrundsberättelse, brottsbeskrivning, utredning och upplösning.
Din berättelse är inte skriven så som en skräck eller fantasy bok ska skrivas. Du har ett otydligt sammanhang och/eller så stämmer inte din titel ihop med innehållet.
Du har med några av de obligatoriska delarna bakgrundsberättelse, beskrivning, framåtskridande handling och upplösning. Din titel stämmer överens med innehållet.
Du har med alla fyra obligatoriska delar och din titel stämmer överens med innehållet.
Du har med alla fyra obligatoriska delar och du har skrivit en mycket bra berättelse med ett fylligt innehåll. Din titel stämmer väl med ditt innehåll.
Ny aspekt
Hur du har gjort person- och miljöbeskrivningar.
Du har inga eller väldigt bleka person- och miljöbeskrivningar.
Du har gjort försök till att göra person- och miljöbeskrivningar.
Du har gjort väldigt målande och innehållsrika beskrivningar på antingen personer eller miljön, inte på båda.
Du har gjort väldigt målande och innehållsrika person- och miljöbeskrivningar.
Ny aspekt
Hur du stavar och styckeindelar.
Du har väldigt många stavfel och har svårt med styckeindelningar.
De flesta ord stavas på lämpligt sätt, du gör återkommande fel. Du gör försök till styckeindelningar.
Du använder dig ibland av svårare ord och lyckas ganska bra med stavningen. Du har koll på hur man styckeindelar.
Du stavar nästan allt korrekt, även när du använder svårare ord och du har full koll på hur man styckeindelar.
Ny aspekt
Hur du redovisar och ger kamratrespons muntligt och arbetar på lektioner
Din redovisning av en skräck/fantasybok är svår att förstå. Din kamratrespons är inte konstruktiv. Din arbetsinsats på lektionstid är mindre bra.
Du berättar endast om skräck/fantasybokens handling. Din kamratrespons är svår att förstå. Du arbetar normalt på lektionstid.
Du berättar om skräck/fantasybokens handling med flera exempel. Din kamratrespons är saklig och lättbegriplig. Du arbetar mycket bra på lektionstid.
Du berättar lätt och ledigt om skräck/fantasybokens handling med tydliga exempel och egna reflektioner. Din kamratrespons är mycket bra.