👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 5

Skapad 2019-09-25 11:56 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola F
I årskurs fem kommer vi fokusera mycket på genreskrivning. Det innebär att vi kommer arbeta mycket med olika typer av texter och hur de är uppbyggda, för att sedan själva planera och skriva egna texter.

Innehåll

Vad ska vi lära oss?

 

I årskurs fem kommer vi fokusera mycket på genreskrivning. Det innebär att vi kommer arbeta mycket med olika typer av texter och hur de är uppbyggda, för att sedan själva planera och skriva egna texter.

Följande texttyper kommer vi arbeta med:

  • Återberättande
  • Beskrivande
  • Instruerande
  • Berättande
  • Argumenterande
  • Förklarande 

Vi kommer även läsa böcker, både enskilt och i klassen. Arbeta med stavning och stavningsregler, ordklasser, läsförståelse, prata inför klassen mm. 

 

Så här jobbar vi?

 

Vi kommer utgå från arbetsboken Zick Zack Skrivrummet för årskurs 5 men vi kommer även arbeta med annat material. Texter skrivs på era datorer. Ni har mappar på er Drive där ni skapar dokument som är delade med mig för att jag ska kunna ta del av dem. 

Röda tråden är en annan bok som behandlar olika delar av svenskämnet och som vi kommer att arbeta med.

Vi kommer besöka biblioteket för att hitta lämpliga böcker att läsa ur. Dessutom kommer vi arbeta med diktamen för att bli säkrare på meningsbyggnad och stavningsregler. Läsförståelse jobbar vi med genom att läsa texter och sedan jobba med den efteråt, bl.a  genom att svara på frågor skriftligt eller muntligt. Varje vecka arbetar två i klassen med Veckans nyheter hemma, för att sedan redovisa inför klassen.

 

Så här bedömer Sofie era kunskaper

 

De texter som produceras kommer bedömas. Arbete och engagemang på lektioner samt resultat på de prov som kommer genomföras under året ligger även till grund för bedömningen.