Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - klockan

Skapad 2019-09-25 12:04 i Stretereds grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 6 – 9 Matematik
Vi arbetar med klockan för att kunna läsa, förstå och använda klockan i vardagen.

Innehåll

Tidsperiod

HT '19

Så här kommer vi att arbeta:

Eleverna får använda sig av olika spel, aktiviteter, program och appar för att träna på att förstå analoga klockan samt digitala, och att kunna växla däremellan. Eleverna använder sig av elevspel för att kunna utvärdera och mäta sin kunskap. En lektion i veckan använder vi oss av musik för att koppla praktiska exempel på hur tid och klocka kan användas i vardagen.

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och en tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika sammanhang.  Vidare ska undervisningen i matematik bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om ämnesspecifika begrepp. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att samtala om matematik och presentera och utvärdera arbetsprocesser.

Kunskapskrav och bedömning

Eleverna använder sig av elevspel för att få en regelbunden uppfattning om deras kunskapsnivå samt utveckling. Eleverna bedöms kontinuerligt genom muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal mellan 1 och 1000 och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de uttrycks och visas med ord, konkret material, symboler, bilder och på tallinje.
  Ma  1-6
 • De fyra räknesätten och hur de kan uttryckas och visas med ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  1-6
 • Centrala metoder för addition och subtraktion vid huvudräkning, vid beräkningar med skriftliga metoder och vid användning av digitala verktyg.
  Ma  1-6
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet matematik för att till exempel beskriva matematiska problem och utvärdera arbetsprocesser.
  Ma  1-6
 • Naturliga tal och hur de storleksordnas, jämförs och delas upp. Hur de används för att ange antal och ordning.
  Ma  7-9
 • Naturliga tal och enkla tal i decimal- och bråkform och hur de uttrycks och visas med ord, konkreta material, symboler och bilder samt på tallinje.
  Ma  7-9
 • Hur de fyra räknesätten uttrycks och visas med hjälp av ord, konkreta material, bilder och symboler.
  Ma  7-9
 • Enheter för tid, till exempel timmar och minuter och hur de förhåller sig till varandra.
  Ma  7-9
 • Olika sätt att uppskatta och mäta tidsskillnader, till exempel med klocka.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan också medverka i att avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
  Ma  E 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 10.
  Ma  E 6
 • Dessutom medverkar eleven i att göra beräkningar och lösa additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 – 100 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder.
  Ma  E 6
 • Eleven kan också på ett delvis fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
  Ma  C 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
  Ma  C 6
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -100 på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  C 6
 • Eleven kan också på ett väl fungerande sätt avläsa och hämta matematisk information från närmiljön och givna källor på Internet.
  Ma  A 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 1000.
  Ma  A 6
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1 -1000 på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  A 6
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal mellan 1 och 100.
  Ma  E 9
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions- och subtraktionsuppgifter inom talområdet 1-10 med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning eller skiftliga räknemetoder samt medverkar i att visa och uttrycka multiplikation och division.
  Ma  E 9
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  E 9
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
  Ma  C 9
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifter på ett delvis fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  C 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  C 9
 • Eleven kan läsa, skriva och storleksordna naturliga tal.
  Ma  A 9
 • Dessutom beräknar och löser eleven additions-, subtraktions-, multiplikations- och divisionsuppgifer på ett väl fungerande sätt med hjälp av konkret material, digital teknik, huvudräkning och skiftliga räknemetoder.
  Ma  A 9
 • Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
  Ma  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: