Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Tågresan- Socialt samspel

Skapad 2019-09-25 12:36 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Förskola
Att arbeta med sagor eller böcker som tema innebär att barnen får möjlighet att utforska ett ämne på många olika sätt under en längre tid samtidigt som det främjar barnens språk och fantasi.

Innehåll

Mål: Vad vill vi att barnen skall få erfara?

Alla barn skall känna sig inkluderade, utifrån de demokratiska värderingarna i läroplanen.

Vi vill att barn skall känna sig trygga på förskolan och att de känner sig sedda och hörda. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Vi vill att de utveckla en god självkänsla då de påverkar all fortsatt lärande. Arbeta på att sätta ord på sina känslor och bekräfta barnen känslor. Socialt och emotionellt lärande.

 Metod: Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

Vi vuxna måste vara aktiva och hjälpa barnen in i leken och se att alla ska kunna delta i leken utifrån sin förmåga.

Fokus på samspelet i barngruppen. I samspel tränas turtagning, respekt, trygghet, självständighet, empati och kommunikation. Barnen får lösa sina konflikter själva först och vi pedagoger finns där genom att stötta dem med ord och ge exempel på hur de kan lösa olika konflikter de inte kan lösa själva. Vi kommer att läsa böcker som rör dessa ämnen som tex kompisböckerna som även handlar om barnkonventionen

Är barnen trygga med varandra och får många tillfällen under dagen till att öva på samarbete, turtagning och att leva sig in i andra människors känslor så får vi en mer väl fungerade värdegrund på förskolan. Vi känner att vi har nu en väl fungerade och inarbetad värdegrund. Det står  Läroplanen för förskolan att vårt uppdrag är att ge barnen förutsättningar att förstå vikten av bla omsorg om och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten

Hur kan barnen påverka innehållet i vårt arbete?

Genom samlingar/möten. Spontana samtal/dialoger där de får framföra vad som är viktigt för dem,  och där de får även disktuera vad som är viktigt när det kommer till samspel, respekt, trygghet och liknande

Att de görs barintervjuer med barnen individuellt.

 

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi kommet att observera den fria leken och diskutera samt utvärdera det vi sett i barngruppen.

Vi kommer att arbeta med hela tiden då samspel och trygghet är något som genomsyrar allt som sker när vi är i kontakt med andra människor.

Vi kommet att utvärdera det i slutet av september där vi ska diskutera hur vår barngrupp ser ut och vad det är vi behöver arbeta med mer och hur det har gått med målen vi satt upp.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: