👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spel på fritids F-klass 2021/2022

Skapad 2019-09-25 12:47 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 3 Svenska
Du ska få lära dig att spela några av de spel som finns på fritids. Vi lär oss regler för de olika spelen så att ni kan spela dem tillsammans sedan. Vi tränar oss i att samtala med varandra på ett positivt sätt.

Innehåll

 

I undervisningen på fritidshemmet ska eleverna genom leken ges möjlighet att bland annat utveckla sin förmåga att samarbeta och kommunicera.

Mål:

Målet med spelgrupperna är att eleverna ska kunna spela spelen själva enligt reglerna. Eleverna får en uppfattning om varför regler är viktiga i spel och får träna på turtagning samt att de kan agera som lärresurser för de elever som inte ännu hunnit spela spelen. Vi tränar även på kommunikation genom att bland annat samtala om hur du är en bra respektive mindre bra förlorare och vinnare.

Metod:

Eleverna kommer i mindre grupper (ca 8-12 elever) få lära sig att spela några av de spel som finns på fritidshemmet under ledning av pedagog.

Utvärdering:

Genom att observera eleverna när de spelar spel, eller vara med eleverna och spela, kan pedagogerna få en uppfattning kring hur eleverna samtalar med varandra och hur de följer spelregler. Dokumentation av kunskapsutvecklingen skulle kunna ske genom till exempel korta anteckningar och observationer.

Hur blev det?

Intresset för spelandet har ökat vilket märks genom att eleverna ofta tar intiativ till att spela spel vid fri lek. Genom observationer har vi sett att många elever har lärt sig spelreglerna. En del har förstått både turtagning och varför spelregler behövs medan en del behöver fortsätta att träna på detta. Vi pedagoger får fortsätta att stötta dessa elever. Vi har observerat att några elever agerar som lärresurser åt andra, genom att till exempel visa hur spel går till eller säga till när andra inte följer reglerna. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
    Gr lgr11  -
  • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
    Gr lgr11  -