👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhället runt oss

Skapad 2019-09-25 13:00 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Viktiga begrepp: Samhälle samhällsfunktion Räddningstjänst Familj Yrke

Innehåll

Syfte: (Förmågorna vi tränar)

 

 

"Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar". 

 

Konkretisering: (Detta kommer du lära dig)

- Vad ett samhälle är.

- Om olika funktioner som behövs för att ett samhälle ska fungera, om olika samhällsfunktioner.

- Om hur våra räddningstjänster fungerar.

- Om olika yrken som finns i vårt samhälle.

- Vad en familj är och hur den kan se ut.

- Om hur du ska göra om det uppkommer en brand eller olycka.

 

Arbetssätt: (Såhär kommer vi jobba)


Vi kommer tillsammans att skapa (rita, måla, klippa) ett eget samhälle på vår anslagstavla.

Vi kommer gruppvis att få skriva om de familjer som bor i våra hus.

Grupperna (familjerna) kommer att få olika uppdrag att lösa, dessa kommer att redovisas i grupp.

Vi kommer att läsa om olika samhällsfunktioner och ha samtal om texten.

Vi kommer att träna på att reflektera och argumentera.

Vi kommer att diskutera, titta på film och rita och skriva om hur man ska göra vid brand och olycka, hemma och i skolan.

Vi kommer att skriva och diskutera om de begrepp som är aktuella.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma

- Hur du argumenterar för vilken samhällsfunktion du tycker rär viktifast.

- Hur du berättar och reflekterar över vad ett samhälle är och vad som behövs för att det ska fungera.

- Hur du kan ge exempel på olika yrken inom samhället.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3

Matriser

SO
Samhället - ht åk 1

På väg
--->
--->
--->
Jag kan ..
Ge exempel på olika yrken
.
Ge exempel på något yrke.
Ge exempel på minst fem yrken.
Ge exempel på minst 5 yrken i samhället och berätta om var de arbetar.
Jag kan...
Berätta och argumentera om samhällsfunktioner.
Berätta om den funktion jag tycker är viktigast.
Berätta om flera funktioner som jag tycker är viktigast.
Berätta om flera funktioner jag tycker är viktiga, och berätta, argumentera, varför jag tycker så.
Jag kan...
Berätta och förklara om begreppet samhälle.
Berätta och förklara om vad ett samhälle är
Berätta och förklara om vad ett samhälle är, och ge exempel på några samhällsfunktioner som behövs.
Berätta och förklara om vad ett samhälle är, och ge exempel på några samhällsfunktioner som behövs, samt förklara varför de behövs