Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norretulls Grundsär Slöjd Ht19

Skapad 2019-09-25 13:15 i Norretulls grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Slöjd
Terminens arbete inkluderar sömnad, enklare konstruktion i trä och smyckes smide.

Innehåll

Ämnesområde:

Slöjd

Tidsram:

höstterminen 2019 

Konkretisering av kunskapskrav:

Du skall utföra en enkel planering i form av en skiss med mått.

Du skall kunna följa en enkel arbetsbeskrivning.

Du skall med eller utan stöd kunna skapa ditt alster efter planeringen.

Du skall under skapandet kunna använda de redskap och verktyg som behövs på ett säkert och korrekt sätt.

Du skall få möjligheten att arbeta med olika material, både hårda och mjuka.

Du skall ta del av olika stilar och ungdomskulturer.

Du skall försöka se och diskutera likheter och skillnader mellan dessa stilar och dina alster.

Du skall få möjlighet att utveckla ditt eget sätt att uttrycka dig i form och färg.

Arbetssätt:

Under terminens gång så kommer flera uppgifter ges där nya planeringar skall göras. För att utvecklas så kommer det ske genomgångar och tilldelas arbetsbeskrivningar på de uppgifter som skall utföras. Dessa kommer ske muntligt, skriftligt med bildstöd och via videoformat. Under lektionerna så kommer genomgångar av olika material, deras egenskaper och användningsområden. Kopplat till detta kommer även genomgångar av olika relevanta verktyg och redskap ske löpande under hela terminen. Informationsmaterial kommer finnas tillgängligt för att kunna utveckla ett eget sätt att uttrycka sig på i form och färg. Möjlighet för att kunna söka egen inspiration via internet kommer även finnas tillgänglig. 

 

Bedömning:

Bedömning sker löpande praktiskt och avstämningstillfällen där eleven kan visa sina kunskaper teoretiskt samt vetande om de olika tekniker som vi använder oss av.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Mode och trender i ungdomskulturer, vad de signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Formge & framställa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
Trender & traditioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom bidrar eleven till resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven enkla resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom för eleven välutvecklade resonemang om trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: