👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tänk om...

Skapad 2019-09-25 13:17 i Tunaparkens förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Ett projekt där vi genom lek, berättelser och fantasin låter barnen få undersöka, uttrycka sig och reflektera kring vänskap, känslor och solidaritet

Innehåll

 

 
 • Ge barnen gemensamma upplevelser och referenser i form av sagor, böcker och berättelser

 • Ge barnen möjlighet att utveckla sin lek med olika slags rekvisita, olika slags material och i olika miljöer

 • Ge barnen möjlighet till reflektion kring dilemman i vardagen

 • Ge barnen möjlighet till att uttrycka och ta del av andras känslor, åsikter och tankar på genom flera olika uttrycksformer såsom samtal, skapande, teater och berättelser.

 

Frågor som vi på olika vis kommer att arbeta med tillsammans med barnen:

 

Vad är en kompis? Hur blir en en kompis?

 

Vad är fantasi? Vad har vi fantasi till? Vad är på riktigt och vad är på låtsas?

 

Vad är hänsyn och respekt? Hur kan jag  visa hänsyn och hur visar andra hänsyn till mig?

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18