👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LAG OCH RÄTT

Skapad 2019-09-25 13:25 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Arbetsområde om lag och rätt, svenska/svenska som andraspråk/SO.

Innehåll

 

Planering ”Lag och Rätt”

Regler är till för att göra det lättare för oss att umgås med varandra. Tänk om alla skulle ställa sig först i kön, prata hela tiden utan att lyssna och slå till varandra så fort de blev arga. Om alla skulle göra vad som helst när som helst skulle det bli svårt att leva tillsammans. En del regler finns bara som en tyst överenskommelse, medan andra kanske finns i en regelbok eller är de lagar som står i Sveriges rikes lag. Utifrån lagarna bestämmer domstolarna bland annat vilket straff en brottsling ska få. Lagarna speglar det samhälle vi lever i. Därför kan det vara så att det som är brottsligt i ett land, inte är ett brott i ett annat.

Varför läser vi svenska?

”Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts” (Skolverket.se, 2019, Kursplan svenska 7–9 samt svenska som andraspråk 7–9).

Målen med arbetsområdet

Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang och

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Hur och på vad kommer bedömningen att grundas

1.      Krönika, enskild, skriftlig uppgift i SO/SV - Den stora frågan: Vilka är orsakerna till, konsekvenserna av och lösningarna på gängkriminaliteten i det svenska samhället?

2.     Rollspel, muntligt bedömningsuppgift i sv/sva/so, Dramatisering av rättegång.

3.     Kamratrespons, bedömningsuppgift i sv/sva, ge varandra samt ta emot respons och bearbeta sin text.

Vilken hjälp kommer du få?

Min, din och klasskamraternas hjälp. Övningsuppgifterna i detta häftet. Din iPad. Åsas lektioner. Mötet med olika personer från olika delar av det svenska rättssystemet. Kamratresponsen ni kommer få samt ge varandra. 

 

Vi kommer att arbeta enligt följande:

 

1.      Presentation (planering, matriser osv)

 

2.     Kickoff – ”Ett möte med olika personer inom det svenska rättssystemet”

3.     Övningsuppgift 1, begrepp, blandade begrepp från SO och svenska

4.     Övningsuppgift 2, besöka tingsrätten - delta på rättegång

5.     Övningsuppgift 3, Läsa och analysera krönikor

6.     Övningsuppgift 4, mind-map

7.      Övningsuppgift 5, gå igenom mallen för hur man skriver en krönika

 

8.     Bedömningsuppgift 1, skriva krönika

9.     Bedömningsuppgift 2, kamratrespons, (matris plus ”två stjärnor och en önskan”)

10.  Bedömningsuppgift 3, muntligt, dramatisering av rättegång

 

11.   Utvärdering av arbetsområde

Övningsuppgift 1.

 

Arbetsområdets viktigaste begrepp:

Visa genom exempel eller sätt in begreppet i en mening för att visa att du

har förstått vad begreppet betyder

Normer

 

Regler

 

Lagar

 

Grundlagar

 

 Balk

 

Paragraf

 

Sveriges rikes lag

 

Civilrätt

 

Straffrätt

 

Offentlig rätt

 

Straffmyndig

 

Förundersökning

 

Anhålla

 

Häkta

 

Åtala

 

Åtalsunderlåtelse

 

Påföljd

 

Försvarsadvokat

 

Åklagare

 

Domare

 

Nämndeman

 

Tilltalad

 

Målsägare

 

Vittne

 

Mened

 

Rättegång

 

Domstol

 

Tingsrätt

 

Hovrätt

 

Högsta domstolen

 

Överklaga

 

Laga kraft

 

Prejudikat

 

Organiserad brottslighet

 

Dold brottslighet

 

Argument

 

Motargument

 

Dialog

 

Krönika

 

Krönikör

 

”In medias res”

 

Uppmaning

 

Provocera

 

Liknelse

 

Metafor

 

Upprepning

 

Symbol

 

 

 


 

Övningsuppgift 2

Besök på tingsrätten.

Vi ska få delta på en rättegång, en riktig. Hämta inspiration till er egen rättegång och till ert manus. Vilket språk används i en rättegång av de olika parterna? Formellt? Informellt?

Övningsuppgift 3

Innan vi börjar skriva en krönika ska vi läsa krönikor, 3 stycken. Hämta inspiration, tips och samla på dig information om hur man skriver krönikor. Ska man kunna skriva en viss sorts text måste man veta hur den är uppbyggd… Vi arbetar enligt EPA! Jag vill ha allt nerskrivet, kom ihåg: skriv allt i ett dokument istället för flera olika.

Övningsuppgift 4

Mind-map utifrån A3-pappret ni gjort i era basgrupper hos Åsa. Mind-mapen ska vara klar INNAN du börjar skriva. Glöm inte att den är din karta när du går vilse i din text.

Övningsuppgift 5

Mall för hur man skriver en krönika

Ordet krönika kommer från det grekiska ordet chronos som betyder tid. När du skriver en krönika tar du upp något aktuellt ämne som du har åsikter om. Som krönikör vill man underhålla och övertyga.

En krönika ska följa ett mönster:

1.     Rubrik

Din rubrik ska locka en läsare till att läsa just DIN krönika. Den ska vara intresseväckande. Din rubrik kan också vara en sammanfattning på din krönika, vad är det du tycker? Tänker? 

2.    Inledning

När man valt att läsa din krönika ska man, som läsare, vilja fortsätta läsa. Din inledning ska vara intresseväckande, den också.

Ø  Man kan ta upp ämnet man ska skriva om.

Ø  Berätta om en händelse som fick dig att tänka till och välja att skriva.

Ø  Det kan vara ett citat.

Ø  Det kan vara ett utdrag från en bok.

Ø  Det kan vara en dikt.

Ø  Den kan börja ”in medias res” med en händelse.

Ø  Den kan vara provocerande, gör din läsare irriterad!

3.     Ämne/bakgrund

Stycket därför handlar om en bakgrund kring ditt ämne. Beskriv ämnet. Använd källor som styrker dina påståenden. Reagera!

Här ska dina känslor och fakta fram. Är du glad? Ledsen? Arg? Irriterad?

4.    Åsikter/argument

Den här delen i din krönika ska dina argument fram. Känsloargument? Faktaargument? Ett motargument är bra att ha, varför? Jo, den som läser din krönika KOMMER ha motargument, bättre du tar upp det först!

Arg 1 – ”Enligt författaren till boken är det…”

Arg 2 – ”Vidare anser jag att det är viktigt för att…”

Mot. Arg – ”Jag vet att detta kan leda till att… men…”

5.     Slutsats/uppmaning

Vad drar du för slutsatser? Vad har du kommit fram till? Vilka uppmaningar har du till läsaren? Har du några? Vilket budskap har du? Något extra stark åsikt som är den din läsare läser sist?

Är det passande kan man ha en ”knorr” i slutet. Alltså, kanske du kan avsluta roligt? Tråkigt? Sorligt?

Språkstil i din krönika

Använd gärna knep för att göra din text ännu bättre.

-        Liknelser (Hon var kall som is).

-        Metaforer (Min ljuva ros vad du är vacker).

-        Symboler (Jag ritade ett hjärta i sanden).

-        Upprepning (Det var vitt, vitt hela vintern).

Språket ska vara personligt och skrivet i jag-form. Du ska genom din text skapa bilder i läsarens huvud. Läsaren ska tycka precis som du i slutet av texten.

Dom krönikör är du påläst och vet vad du pratar/skriver om. Referera till källor för att visa på ännu mer djup (Filmer? Personer? Böcker? Händelser?).

Som krönikör ska du ställa frågor, väcka debatt, förklara, tydliggöra, ifrågasätta och underhålla – samtidigt!

 

 

BEDÖMNINGSUPPGIFT 1 I SO/SV – KRÖNIKA -  ATT ANALYSERA ETT SAMHÄLLSPROBLEM

 

VILKA ÄR ORSAKERNA TILL OCH LÖSNINGARNA PÅ UNGDOMSKRIMINALITETEN I DET SVENSKA SAMHÄLLET?

 

UPPGIFT:

 

1.      Du kommer att få fakta till analysen vid fyra lektionstillfällen i form av texter, filmer, besök och övningsuppgifter. Använd ett A3-papper där du ritar upp modellen och efter hand skriver ner fakta. Pappret får du sedan ha med dig vid själva bedömningstillfället.

 

2.     Sedan ska du skriva en krönika där du ska argumentera om de orsaker och lösningar som du anser vara de viktigaste.

 

3.     Tänk på att aktivt använda matriserna under arbetets gång och gör en självbedövning på Unikum innan du lämnar in.

 

4.     Ni ska också göra en kamratbedömning utifrån matriserna i sv/so samt utifrån modellen ”Two stars and a wish”.

 

 

 

Inlämning krönika: _____________________

 

Inlämning kamratbedömning: _______________________

 

Bedömningsuppgift 2, Kamratrespons + bearbetning av sin text

När er krönika är klar ska ni bedöma och kommentera varandras krönikor. Ni blir tilldelade en krönika ni ska läsa. Använd mallen i detta häftet när ni läser den, tips, tips!  Sedan ska den kommenteras utifrån metoden ”två stjärnor och en önskan” och ni ska bedöma krönikan efter bedömningsmatrisen som är kopplad till bedömningsuppgift 1.

”Två stjärnor och en önskan”, hur fungerar det? Jo, ni ska skriva två bra saker med krönikan ni har läst och så ska ni skriva en sak krönikören behöver förbättra. Exempelvis:

 


Din krönika är intressant för du skriver allt så personligt. Jag blir intresserad av att läsa mer.

 


Språket i sin krönika är bra, det är personligt, precis som mallen säger att det ska vara.

 

 

Jag önskar att du ser över din stavning. Jag kunde hitta ett par stavfel, till exempel: kat – katt, rätegång – rättegång.

 

                           

Lista på vem som läser vems krönika…

 

 

·        Rita läser Wisams

·        Wisam läser Sadiyos

·        Sadiyo läser Meis

·        Meis läser Sedras

·        Sedra läser Jennys

·        Jenny läser Fisniks

·        Fisnik läser Simons

·        Zainab läser Kennys

·        Kenny läser Loriks

·        Lorik läser Devrims

·        Devrim läser Alex

·        Alex läser Endis

·        Endi läser Mohammads

·        Mohammad läser Nemanja

·        Nemanja läser Emils

·        Emil läser Sebastians

·        Sebastian läser Sakos

·        Sako läser Veras

·        Vera läser Simons

·        Simon läser Fisniks

·        Kenny läser Armend

·        Armend läser Davids

 

Bedömningsuppgift 2 Sv/SO

 

Dramatisering av rättegång

 

Uppgiften går ut på att ni tillsammans i gruppen ska hitta på och skriftligt beskriva ett brott för att sedan skriva ett manus till en rättegång om brottet.

 

 

 

1)     Arbeta i gruppen, skriv ner och förklara så utförligt som möjligt vad brottet ska handla om. Vilket brott har begåtts och vilka är inblandade. Förövare, offer, vittne…?

 

2)     Utgå från ert påhittade fall och skriv ett manus (dialoger, vem som gör vad) till rättegången. Ta hjälp av anteckningar och mallen (rättegångsmallen) för att se i vilken ordning saker sker i en rättegång. Manusen skickas till tingsrätten där lagmannen väljer ut ett som ska spelas upp i en rättssal på tingsrätten. Resten spelas upp i klassrummet.

 

3)     Dela ut rollerna: domare, åklagare, målsägande, försvarsadvokat, tilltalad, vittne.

 

4)     Avgör tillsammans i gruppen vilken påföljd den tilltalade ska dömas till i rätten.

 

5)     Öva på era enskilda roller för att sedan dramatisera tillsammans i gruppen och gör er beredda att framföra ert skådespel för klassen. Rättegången ska pågå i cirka 20 minuter.

 

 

Utvärdering av arbetsområde

 

Denna utvärdering görs efter arbetsområdets slut. Ni kan också fylla i vissa saker under arbetets gång för att inte glömma vad ni tänker… Tack för att du svarar på frågorna och lämnar in till mig!

 

Ge minst 2 exempel på saker du har gjort som du är nöjd med! 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

På vilket sätt har du tagit ansvar för det som förväntats av dig under arbetets gång? __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Har arbetsuppgifterna varit bra? Om inte, tala om vad du skulle vilja ändra på!  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

På en skala 1 – 5 (1= lite, 5=mycket) hur mycket tycker du att du har lärt dig under arbetets gång?

 

                           I________I________I________I________I                

 

 1                    2                     3                    4                    5

 

 

 

Har du fått det stöd du har haft behov av? Om inte, vad hade du behövt ha för stöd?

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

Om du har andra synpunkter på arbetet kan du skriva dem här:

 

______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris kopplad till bedömningsuppgift 1, krönika

E
C
A
Kommunikativa förmågan
Svenska, svenska som andraspråk
Du bygger upp och binder ihop din krönika på ett enkelt sätt samtidigt som språket är delvis varierat.
Du bygger upp och binder ihop din krönika på ett utvecklat sätt samtidigt som språket är ganska varierat.
Din text har en komplex uppbyggnad, en välutvecklad textbindning samtidigt som språket är välformulerat och anpassat till texttypen.
Analytiska förmågan
Svenska, svenska som andraspråk
Du följer någorlunda mallen för hur en krönika ska skrivas.
Du följer mallen för hur en krönika ska skrivas.
Du följer väl mallen för hur en krönika ska skrivas.
Metakognitiva förmågan
Svenska, svenska som andraspråk
Du bearbetar din krönika mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du bearbetar din krönika mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett ganska fungerande sätt.
Du bearbetar din krönika mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett välfungerande sätt.
Metakognitiva förmågan
Svenska som andraspråk
Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig av relativt väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.

Sv SvA
Bedömningsmatris kopplad till bedömningsuppgift 2, kamratrespons

E
C
A
Metakognitiva förmågan
Svenska/Svenska som andraspråk
Du ger enkla omdömen om en kamrats text och uppbyggnad… och utifrån respons du får bearbetar du din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du ger utvecklade omdömen om en kamrats text och uppbyggnad… och utifrån respons du får bearbetar du din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett fungerande sätt.
Du ger välutvecklade och nyanserade omdömen om en kamrats text och uppbyggnad… och utifrån respons du får bearbetar du din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Sv SvA
Beödmningsmatris kopplad till bedömningsuppift 3, rollspel rättegång

E
C
A
Kommunikativa förmågan
Svenska, svenska som andraspråk
Du förbereder och genomför ett enkelt rollspel med i huvudsak fungerande struktur samtidigt som dramat har en viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dina dialoger/argument är enkla och till viss del underbyggda samtidigt som de till viss del för samtalet framåt.
Du förbereder och genomför ett utvecklat rollspel med relativt väl fungerande struktur samtidigt som dramat har en relativt god anpassning till syfte, mottagare och situation. Dina dialoger/argument är utvecklade och underbyggda samtidigt som de för samtalet framåt.
Du förbereder och genomför ett välutvecklat rollspel med väl fungerande struktur samtidigt som dramat har en god anpassning till syfte, mottagare och situation. Dina dialoger/argument är väl utvecklade och väl underbyggda samtidigt som de för samtalet framåt och fördjupar och breddar dem.
Metakognitiva förmågan
Svenska, svenska som andraspråk
Du väljer och använder dig av i huvudsak fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig av relativt väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.
Du väljer och använder dig väl fungerade strategier för att förstå och göra dig förstådd.