Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema vatten

Skapad 2019-09-25 13:41 i Norretulls grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola 7 – 9 Kommunikation Verklighetsuppfattning Motorik
Lära genom att experimentera och observera. Använda sina kunskaper om vatten och komma ihåg hur man kan spara vatten och bidra till en hållbar utveckling. Agera säkert i och vid vatten.

Innehåll

Tema Vatten

Kommunikation, Verklighetsuppfattning och Motorik

 

Förmågor:

söka information från olika källor,

använda kunskaper om naturen,

sortera, mäta och jämföra volymer,

använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,

genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen,

förebygga risker,

använda ord och begrepp och symboler inom ämnesområdet.

 

Syfte:

Lära genom att experimentera och observera.

Använda sina kunskaper om vatten och komma ihåg hur man kan spara vatten och bidra till en hållbar utveckling.

Agera säkert i och vid vatten.

 

Konkretisering av förmågorna:

Lyssna, tänka, tolka, förstå, tala, svara, fråga, förutspå/hypotes, berätta, beskriva, visa med kroppsspråk, tal, tecken eller bilder.

Träna på vattnets olika former, fast, flytande, gas och kretslopp i naturen samt vattnets betydelse för liv på jorden.

Var finns vatten? Vad använder vi vatten till?

Använda sina kunskaper om vatten genom att komma ihåg olika sätt att spara vatten.

Träna på djurs namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.

Träna på att mäta och jämföra olika volymer.

Eleverna ska genomföra olika aktiviteter i simhall, vid hav/ sjö/ å och på brygga samt i ishall.

Träna förmågan att förflytta sig i vatten, flyta, simma i bröst- och ryggläge, dyka, hoppa i från kant, falla ifrån kant ev. falla i med kläder på. Prova bada med flytväst.

Träna badvett och säkerhet vid vatten. (flytväst, livboj) Hur man kan agera för att undvika nödsituationer i och vid vatten under olika årstider.

 

Detta ska vi göra för att träna på förmågorna: 

Söka information på olika sätt; 

göra experiment, upplevelser genom utflykter, fråga vuxen, fråga kompis, broschyr, nätet (mobil, Ipad, Dator, facebook, appar) TV, bibliotek, bilder, böcker och tidningar...

Göra experiment och olika observationer av vatten.

Träna på att mäta och jämföra olika volymer.

Eleverna genomför olika former av vattenaktiviteter i simhall ett pass per vecka och tränar på att förflytta sig i vatten på olika sätt.

Vi besöker olika platser kring vatten och tränar på säkerhet, använda flytväst.

Vi besöker ishallen. 

Håva med Sam på Naturskolan vid Kanalhuset.Kartläggning / Bedömning: Skapa Matriser

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kroppens förmåga att röra sig allsidigt i olika sammanhang,
  MOT
 • genomföra olika aktiviteter i utemiljö och i naturen, och
  MOT
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  MOT
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i olika medier och källor, till exempel tidningar, uppslagsböcker, bibliotek och sökmotorer på Internet.
  KOM  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra
  KOM  1-9
 • Rörelser i vatten, till exempel balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  MOT  1-9
 • Hänsynstagande och säkerhet i samband med fysiska aktiviteter.
  MOT  1-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet motorik för att till exempel kommunicera om rörelse, hälsa och livsstil.
  MOT  1-9
 • Växter och djur, deras namn, livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU  1-9
 • Vattnets olika former och kretslopp i naturen.
  VEU  1-9
 • Längd, volym och massa och hur de kan mätas, storleksordnas och jämföras.
  VEU  1-9
 • Hur människans olika val och handlingar kan påverka naturen och miljön och vad detta innebär för en hållbar utveckling, till exempel källsortering och val av färdmedel.
  VEU  1-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information om vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  KOM   9
 • Eleven kan på olika sätt söka elevnära information och information om samhället rörande vad som ska hända och vad som har hänt.
  KOM   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  KOM   9
 • Dessutom deltar eleven i olika former av vattenaktiviteter.
  MOT   9
 • Eleven deltar i kommunikation om hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.
  MOT   9
 • Dessutom genomför eleven olika former av vattenaktiviteter och förflyttar sig i vatten.
  MOT   9
 • Eleven kommunicerar om och ger exempel på hur man kan hantera nödsituationer i samband med rörelseaktiviteter inomhus och utomhus.
  MOT   9
 • Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.
  MOT   9
 • Utifrån upplevelser i närmiljön kan eleven urskilja och reagera på några egenskaper hos växter och djur.
  VEU   9
 • Dessutom deltar eleven i kommunikation om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i kommunikation om vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
  VEU   9
 • Eleven deltar också i att sortera konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
 • Utifrån egna upplevelser och undersökningar i närmiljön kan eleven beskriva återkommande mönster i naturen och ge exempel på några växter och djur och deras egenskaper.
  VEU   9
 • Dessutom kan eleven berätta om några växters och djurs livsvillkor och levnadsmiljöer.
  VEU   9
 • Eleven ger också exempel på vattnets olika former och vattnets betydelse för liv på jorden.
  VEU   9
 • Eleven beskriver och sorterar också konkret material utifrån likheter, olikheter, storlek, mängd, kvalitet och form.
  VEU   9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: