👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem och konsumentkunskap- återvinning

Skapad 2019-09-25 13:45 i Norretullskolan A Kristianstad
Grundsärskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Ni kommer att få arbeta med återvinning och hur man sorterar olika sorters sopor. Vi tränar på att lära oss att känna igen olika sorters miljösymboler och att källsortera.

Innehåll

Undervisningen ska lära dig:

- att känna igen miljösymboler (som till exempel KRAV-märkning och fairtrade)

- regler för hur man källsorterar rätt (släng rätt material i rätt sopkärl)

- att det finns olika sätt att återvinna på. Man kan till exempel lämna saker till loppisar istället för att slänga dem. 

 

Du ska träna din förmåga att:

- kunna källsortera korrekt.

- känna igen miljösymboler. 

 

Syfte:

Du ska få förståelse om hur man källsorterar, samt varför återvinning är viktigt för miljön. 

 

Arbetssätt:

Du kommer att få arbeta med att:

- träna på att återvinna sopor

- skapa nytt material av gammalt material (vi kommer att göra konstverk av sopor)

 

Det som bedöms är:

- hur bra du är på att känna igen miljösymboler 

- om du kan källsortera rätt när vi slänger sopor

 

Bedömningen görs genom:

- att vi tillsammans pratar om återvinning 

- att ni får slänga sopor och källsortera utan hjälp av vuxen

 

Tidsperiod

Vi kommer att arbeta med återvinning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
  Hkk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Bedömningsmatris Hemkunskap

Detta är du på väg att kunna
Detta kan du
Beträffande praktiska arbeten
Du deltar i att följa recept och instruktioner
Du deltar i bakning och matlagning och olika metoder för det
Du deltar i att förbereda för måltider och i efter-arbetet
Du deltar i planering och inköp
Beträffande utrustning och redskap
Du deltar i val av redskap vid matlagning och bakning
Du deltar i att använda teknisk utrustning som finns i hemmet
Beträffande kommunikation
Du deltar i att kommunicera angående sambandet mat och hälsa
Du deltar i att kommunicera om vilka risker som finns i hemmet
Du deltar i att kommunicera om arbetsfördelning i hemmet
Du identifierar ord, begrepp och symboler och visar igenkännande
Beträffande miljötänk
Du deltar i källsortering och återvinning
Du deltar i olika val av miljövänliga metoder och produkter
Fördjupande kunskaper
Du kan laga mat och genomföra andra uppgifter i hemmet
Du använder redskap och livsmedel på ett säkert och fungerande sätt
Du återvinner och källsorterar
Du kommunicerar om olycksrisker i vardagen
Du använder ord, begrepp och symboler på ett relevant sätt