👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering engelska 1

Skapad 2019-09-25 13:48 i Gymnasiesärskolan Mjölby
Gymnasiesärskola Engelska
Det här ska vi göra läsår 19/20.

Innehåll

Du kommer att få kunskap om engelska språkets utbredning och användning i världen - varför är det bra att kunna engelska egentligen? Du kommer också att lära dig mer om hur de lever-, och hur kulturen är, i några engelskspråkiga länder.

Prata engelska: tillsammans med klasskamrater, tex intervjuer, förklara ord, berätta enklare saker för varandra. Öva på att kunna säga sådant som kan vara bra att kunna om man åker utomlands, tex fråga efter vägen, fråga efter hjälp, beställa mat osv. Öva ord som kan vara bra att kunna inom det program du går. I det här ingår att öva uttalet.

Lyssna och förstå: vi kommer att öva på att lyssna på engelska genom tex film och musik. Du kommer att få öva på att förstå instruktioner på engelska

Läsa engelska: vi kommer att öva på att: förstå skyltar som är skrivna på engelska och förstå reklamtexter som vi har runtom oss som är gjorda/skrivna på engelska

Skriva engelska: du kommer att få öva på stavning, grundläggande grammatik och lära dig nya ord. Vi kommer att öva på att skriva olika texter på engelska.

Hjälpmedel: hur kan man göra när man har svårt att säga det man vill på engelska? Vi lär oss använda ordböcker, slå upp ord på Internet mm.

Uppgifter

  • Arbetsbok

  • Work book

  • 23/9-19 Engelska

Matriser

Ens
Engelska 1

Kommunikationens innehåll

E
Eleven förstår några vanliga ord och mycket enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att medverka i att redogöra för innehållet. Eleven medverkar i att välja och använda strategier för lyssnande och läsning. I muntliga och skriftliga framställningar medverkar eleven i att formulera sig enkelt med ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig enkelt med ord och fraser. Dessutom medverkar eleven i att använda strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven medverkar i att beskriva företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
C
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet. Eleven använder någon strategi för lyssnande och läsning. I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser. Dessutom använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven beskriver på ett enkelt sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
A
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer. Eleven använder några strategier för lyssnande och läsning. I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven några strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven beskriver på ett utvecklat sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Ämnesområden som är välbekanta för eleverna, till exempel vardagliga situationer, intressen och personer. Ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning.
Vardagsliv, levnadssätt och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används. Engelska språkets utbredning i världen.

Reception

E
Eleven förstår några vanliga ord och mycket enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att medverka i att redogöra för innehållet. Eleven medverkar i att välja och använda strategier för lyssnande och läsning. I muntliga och skriftliga framställningar medverkar eleven i att formulera sig enkelt med ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig enkelt med ord och fraser. Dessutom medverkar eleven i att använda strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven medverkar i att beskriva företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
C
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet. Eleven använder någon strategi för lyssnande och läsning. I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser. Dessutom använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven beskriver på ett enkelt sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
A
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer. Eleven använder några strategier för lyssnande och läsning. I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven några strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven beskriver på ett utvecklat sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Tydligt talat språk och texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande. Texter med bildstöd. Språk och texter via film och andra medier.
Sammanhängande tydligt talat språk och samtal av olika slag, till exempel dialoger, intervjuer och samtal.
Berättelser, sånger, dikter och annan fiktion i skriven, talad och dramatiserad form.
Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar och i reklam.
Strategier för att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften.
Olika sätt att välja bland och orientera sig i texter och talat språk från internet och andra medier.
Språkliga företeelser i det språk som eleverna möter, till exempel uttal, stavning och fasta språkliga uttryck.
Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i talat språk och texter i olika situationer.

Produktion och interaktion

E
Eleven förstår några vanliga ord och mycket enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att medverka i att redogöra för innehållet. Eleven medverkar i att välja och använda strategier för lyssnande och läsning. I muntliga och skriftliga framställningar medverkar eleven i att formulera sig enkelt med ord och fraser. I muntlig och skriftlig interaktion medverkar eleven i att uttrycka sig enkelt med ord och fraser. Dessutom medverkar eleven i att använda strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven medverkar i att beskriva företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
C
Eleven förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet. Eleven använder någon strategi för lyssnande och läsning. I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord och fraser. Dessutom använder eleven någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven beskriver på ett enkelt sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
A
Eleven förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för innehåll och detaljer. Eleven använder några strategier för lyssnande och läsning. I muntliga och skriftliga framställningar formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig och skriftlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven några strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. Eleven beskriver på ett utvecklat sätt företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används och gör då enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation i olika sammanhang.
Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen, till exempel uttal, fasta språkliga uttryck och grammatiska strukturer.
Strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, gester och frågor.