👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Åk 8

Skapad 2019-09-25 13:49 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola F Moderna språk - språkval
Under dessa veckor kommer du att: Utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd muntligt och skriftlig använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstå, Samt grammatiska strukturer. Olika former av samtal, dialoger och intervjuer Realia: Fakta om länder i Sydamerika.

Innehåll


Moderna språk Spanska


Centralt innehåll


Kommunikationens innehåll


 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.

 • Åsikter, känslor och erfarenheter.

 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

  Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.

 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.

 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.

 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.

 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.

  Tala, skriv och samtala – produktion och interaktion

 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.

 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.


Arbetets utförande

 

 

VECKA

 

 

ARBETSOMRÅDE      

 

MÅLET/ MATERIAL

 

UPPGIFTER

36-39

 

 

Presentation, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck, samt grammatiska strukturer, uttal, intonation.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer

 

Realia: Fakta om länder i Sydamerika.

Målet med området är att du ska lära dig samtliga förmågor:

Kap.1

·       Hälsa och presentera sig.

 • räkna från 0-50, veckodagar, månader, datum

·       fakta om länder i Sydamerika.  säga vad det är för väder, årstiderna.

·       Huvudstäder i Sydamerika

 • Säga Vad klockan är?
 • Räkna från 50-100
 • Använda personliga pronomen, samt regelbundna Ar –verb, som hablar – att tala

 

Material: Textboken “Dos semanas en julio” Kap 1, En el avión, ¡Cuánto tiempo!  samt  övningsboken.

 

 Vecka 39

Fredagen den 27/9

Kommer ni att få som läxa:

 Månaderna

 Veckodagar

 Räkna  från 0-50

 Datum

Årstiderna

Väder  

 

 

Läxförhör vecka 40 Fredag den 4/10

41- 45

 utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd muntligt och skriftlig

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstå, Samt grammatiska strukturer.

 

  Material: Textboken kap 2,

El desayuno

 

·       Be och ta emot en ursäkt

·       När man inte förstår II

·       Tidsuttryck

·       Fritidsintressen, samt att lära sig att använda dessa verb hacer, tocar, jugar al

·       Regelbundna Ar, Er ,Ir verb, Gustar och encantar, vilken tid? Frågeord.

     

Vecka 43

Fredag den 25/10 läxa: uppgifter på unikum

46-49

 

 

 

utveckla förmågan att förstå och göra sig förstådd muntligt och skriftlig

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstå, Samt grammatiska strukturer

Kap.3

Turismo en Lima

Un crimen terrible.

·       I staden

·       Lägesord

·       Utropsfraser

·       Verb; estar hay, está, estan.

·       Adjektiv i singular och plural

 

 

 

Vecka 45

Läxan läggs på unikum

 

49

 

 

 

Repetition av kap. 1,2 ,3.

Repetition av Kap. 1,2,3.

Prov 6/12

50

 

Kap 4.

El album de la familia

En la comiseria

·       Familjen

·       Uttryck med tener

·       Samtalsfraser

·       Genitiv

·       Posesiva pronomen

·       Verben, tener och ser

·       Pronunciación; Accenttecken

 

 

Vecka 49

Läxa läggs upp på unikum


 


Arbetets utförande


Bortsett från textboken och övningsboken, kontinuerligt arbete med, av läraren i eventuellt samråd med eleverna, framtaget lektionsmaterial.


 • Olika texttyper

 • Bild- och ljudmaterial

 • Individuella samt grupparbeten

 • Eventuella restuppgifter från lektionerna kommer att övergå till att bli läxor

 • Eventuella andra läxor kommer att ges i form av tidsplan, såsom glosor. 


 


Redovisningsform


Kontinuerligt under passen. Redovisningar kommer att göras både muntligt och skriftligt.


OBS: Kom ihåg att bedömning sker inte bara under dessa tidigare nämnda redovisningsformer. Bedömning kommer också att göras kontinuerligt av allt som görs under lektionspassen.


Exempelvis grupparbeten, frågor/synpunkter vid genomgångar, eventuella läxor, med mera.


Kunskapskrav


 

Betyg E

Betyg D

Betyg C

Betyg B

Betyg A


 


1

Eleven kan förstå vanliga ord och enkla

fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Betyget D innebär att

kunskap skraven för

betyget E och till överväga nde del för C är uppfyllda

.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

 

Betyget B innebär att

kunskap skraven för betyget C och till överväga nde del för A är uppfyllda

.

 

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo samt i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

2

Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven visar sin förståelse genom att enkel form redogöra för innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

3

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.

4

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen

produktion och interaktion.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

5

I muntlig och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.

I muntlig och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.

I muntlig och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

6

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

7

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.

8

Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av några strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.


  SIDA 3 AV 4                                                                                                      LÄNGD:  


 


 


9

Eleven kommenterar i

mycket enkel form några företeelser i olika

sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

 

Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

   

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.


 

                          SIDA 4 AV 4