👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering inför prov 2, teori, fysik 2

Skapad 2019-09-25 14:18 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Fysik
Planering på Teams!

Uppgifter

 • Teoriprov 2, Magnetism, Kap. 5 & 6, kl. 09:55-11:55 i aulan

 • Teoriprov 2, Magnetism, Kap. 5 & 6, kl. 09:55-11:55 i aulan

 • Teoriprov 2, Magnetism, Kap. 5 & 6, kl. 09:55-11:55 i aulan

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samband mellan elektriska och magnetiska fält: magnetiskt fält kring strömförande ledare, rörelse av elektrisk laddning i magnetiskt fält, induktion och några tillämpningar, till exempel växelspänningsgeneratorn och transformatorn.
  Fys  -
 • Modeller och teorier som förenklingar av verkligheten. Modellers och teoriers giltighetsområden och samt hur de kan utvecklas, generaliseras eller ersättas av andra modeller och teorier över tid.
  Fys  -
 • Det experimentella arbetets betydelse för att testa, omvärdera och revidera hypoteser, teorier och modeller.
  Fys  -
 • Avgränsning och studier av problem med hjälp av fysikaliska resonemang och matematisk modellering innefattande linjära och icke-linjära funktioner, ekvationer och grafer samt derivator och vektorer.
  Fys  -
 • Planering och genomförande av experimentella undersökningar och observationer samt formulering och prövning av hypoteser i samband med dessa.
  Fys  -
 • Bearbetning och utvärdering av data och resultat med hjälp av regressionsanalys, analys av grafer, enhetsanalys och storleksuppskattningar.
  Fys  -
 • Utvärdering av resultat och slutsatser genom analys av metodval, arbetsprocess, felkällor och mätosäkerhet.
  Fys  -
 • Fysikens relation till och gränser mot etiska, filosofiska och religiösa frågor.
  Fys  -