👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och Buddism

Skapad 2019-09-25 14:49 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 Religionskunskap
Två av världsreligionerna är hinduism och buddism. Vi ska under några veckor fördjupa oss i dessa religioner.

Innehåll

Maritas mål:

Du ska kunna:

Hinduismen:

 • Berätta om vad Varanasi/Benares och Ganges betyder för en hindu.
 • Berätta vad tron på reinkarnation innebär.
 • Berätta om minst tre hinduiska gudar/gudinnor.
 • Berätta om några viktiga skrifter.
 • Berätta om det indiska kastsystemet.
 • Berätta om några levnadsregler för en hindu.

Buddhismen:

 • Berätta om Siddhartas väg från prins till Buddha.
 • Berätta om den åttafaldiga vägen och de fyra sanningarna.
 • Berätta om buddhismens två stora inriktningar.
 • Berätta om några levnadsregler för en buddhist.
 • Berätta om hur livet som en buddhistmunk ser ut.

Hur ska vi arbeta:

 • Genomgångar
 • Arbeta med läroboken
 • Se film
 • Diskussioner
 • Skrivuppgift 

 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig:

I detta arbetsområde kommer du visa dina kunskaper genom att:

 • Vara aktiv på lektioner.
 • Svara på frågor i boken
 • Delta i diskussioner
 • Använda ämnesspecifika ord.
 • Avslutande skrivuppgift

Matriser

Re
Matris Religion hinduism/buddism 2018

Religioner och livsåskådningar i förhållande till varandra

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna.
Religion och andra livsåskådningar
Eleven kan beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven kan förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Eleven för välutvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.

Analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Religion och samhälle
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt