Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsråd

Skapad 2019-09-25 14:49 i Kiaby skola Kristianstad
Grundskola F – 5
På Kiaby fritidshems fritidsråd får du möjlighet att påverka det vi gör på fritids genom att komma med egna önskemål, lyssna och inspireras av andra och vara delaktig i de beslut som tas. Pedagogerna lyfter också aktuella ämnen som rör oss och som vi gemensamt behöver diskutera och arbeta med. Genom fritidsråd ska vi stärka elevernas demokratiska principer att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig i sitt lärande. Att utgå från elevernas behov och intressen är viktigt för oss i fritidshemmet. Därför har vi fritidsråd en gång i månaden. Eleverna tränas på att acceptera och respektera andras tankar och åsikter.

Innehåll

Konkretisering av mål

Eleverna ges möjlihet att vara delaktiga och ha inflytande. Eleverna ska öva på sin förmåga att visa respekt mot kamrater samt personal, alla ska få komma till tals och även bli lyssnade på.        

 

Metod

Vi kommer att genomföra fritidsråd cirka 1 gång i månaden. 

Innehållet under fritidsråden kommer att variera beroende på vad som är aktuellt. Dock kommer det vara elevnära frågor/ämnen som lyfts. Här har alla elever möjlighet att komma med önskemål som till exempel aktiviteter och inköp, men också att få möjlighet till att diskutera dilemman, ge tips och goda råd till både klasskamrater och pedagoger, samt hur stämningen är i gruppen. Vi pedagoger kommer även att lyfta ämnen som vi anser är aktuella för elevgruppen. 

Pedagogen har inför varje fritidsråd skrivit ett protokoll/dokument där alla punkter som skall diskuteras, står med.  De äldre eleverna tränar på att vara ordförande och sekreterare, de yngre tränar på ordförandeskapet medan pedagogen är sekreterare.  

 

Utvärderingsmetod 

 Sammanställer protokoll från de olika fritidstråden.

 

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
    Gr lgr11
  • Centralt innehåll
  • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: