👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laborationsprov i vågrörelselära

Skapad 2019-09-25 14:54 i Bromma gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Fysik
Planering på Teams!

Uppgifter

  • Laborationsprov 2 Vågrörelselära

  • Laborationsprov 2 Vågrörelselära

  • Laborationsprov 2 Vågrörelselära

Matriser

Fys
Laborationsprov i vågrörelselära

E
C
A
Aspekt (B)
Kunskaper om fysikens begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
-
Aspekt (P)
Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
-
-
-
Aspekt (Ex nivå 1)
Förmåga att planera, genomföra och redovisa experiment.
Aspekt (Ex nivå 2)
Förmåga att tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera material och utrustning.
-
-
Aspekt (I)
Kunskaper om fysikens betydelse för individ och samhälle.
-
-
-
Aspekt (K)
Förmåga att använda kunskaper i fysik för att kommunicera samt för att granska och använda information.
-