👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fältstudier i biologi

Skapad 2019-09-25 15:00 i Rinkaby skola Kristianstad
Kust och hav
Grundskola 5 – 6 Biologi
Vilka djur lever i Östersjön? Hur har de anpassat sig?

Innehåll

Vi ska göra två exkursioner och undersöka djurlivet i Östersjön. Den ena är Tosteberga hamn och den andra är Snickarhaken i Åhus. Vi kommer att göra jämförelser både vad gäller natur, djur och växter vid dessa två ställen. Fältstudierna ska dokumenteras.

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 •  genomföra fältstudier och undersökningar och formulera frågeställningar
 • använda utrustning
 • jämföra och resonera kring resultat av undersökningar 
 • dokumentera undersökningar

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6