👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa 2

Skapad 2019-09-25 15:06 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Idrott och hälsa
Denna kursplanering är skapad till kursen Idrott och hälsa 2 på Staffangymnasiet i Söderhamn. Planeringen beskriver kursens olika huvudmoment.

Innehåll

Idrott och hälsa 2, 100 poäng (Kurskod: IDRIDR02)

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Kursens syfte, centrala innehåll och kunskapskrav

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om:

 • Upplevelsebaserade rörelseaktiviteter utomhus, till exempel paddling, klättring, ridning, orientering, friluftsliv och geografiskt betingade aktiviteter som skidåkning.
 • Fysiologiska och psykologiska effekter av träning och fysisk aktivitet.
 • Musik, rytm och dans som inspiration för att utveckla kroppslig förmåga.
 • Hälsobegreppets grunder. Hälsofrämjande arbetssätt samt hur arbetssätten kan dokumenteras.
 • Riskfaktorer i samband med fysiska aktiviteter, till exempel överträning och skador i samband med idrott och motionsaktiviteter.
 • Idrott, dans och motionsaktiviteter som samhällsfenomen och som sociala och kulturella verktyg.
 • Olika kroppsideals påverkan på människor, till exempel ätstörningar och dopning. 
 • Miljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter.

Dessa kunskaper och färdigheter bedöms utifrån skolverkets kunskapskrav (se länk). 

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DIDR%26courseCode%3DIDRIDR02%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_IDRIDR02

Kursens utformning på Staffangymnasiet

Kursens olika moment finns som bifogade till denna planering. Uppgifterna är huvudsakligen praktiska men redovisningar och inlämningar förekommer. Valet av moment har gjorts för att på bästa sätt täcka in kursens centrala innehåll och syfte

Uppgifter

 • Bredd av aktiviteter

 • Analys av träningsverksamhet

 • Vinterfriluftsliv

 • Ledarskap

 • Kost- och träningsanalys