👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vallmons förskola SKA N&V: Värdegrund

Skapad 2019-09-25 15:27 i Vallmons förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Värdegrund

Innehåll

 

Planering

Varför ska vi arbeta med detta?

 

  • För att barnen ska få möjlighet att utveckla förståelse för sina egna och andra människors känslor.

  • För att barnen ska förstå hur deras handlingar kan påverka andra.

 

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla/lära sig? (mål i lpfö 18)

 

  • Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.

 

Hur arbetar vi? (förskolans värdegrund och uppdrag, lärmiljö mm) 

 

- Genom att vi är närvarande pedagoger som vägleder barnen vid t.ex. konflikter.

 

- Genom att vi uppmuntrar det positiva som barnen gör.

 

- Genom att vi uppmuntrar barnen att hjälpa/fråga varandra.

 

- Genom att vi delar in barnen i mindre grupper.

 

- Genom att vi använder oss av drama och ritprata.

 

- Genom att vi samarbetar med vårdnadshavarna.


 
Lärlogg

Barnen berättar

Utveckling/lärande i fokus
 
Reflektion och analys

 Vad har barnen utvecklat/lärt sig?

Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande?

Varför fick vi detta resultat? Åtgärder för att förbättra utbildningen