Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska, Spotlight 6, Unit 1 - 2

Skapad 2019-09-25 22:57 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 6 Engelska
Under vårt arbete med Unit 1 i SpotIight kommer du bland annat lära dig fakta om Australien och hur man berättar var olika platser ligger samt att berätta om något som hände i dåtid och om något som kommer att hända.

Innehåll

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • Lyssna på och läsa texter i olika medier.
 • Göra läs- och hörförståelseövningar
 • Skriva texter utifrån en given uppgift.
 • Träna på att tala engelska dels genom övningar i helklass dels i liten grupp.
 • Titta på film/tv-program.

Kunskapskrav

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • Känna till hur man berättar om om något som har hänt, Preteritum (dåtid) av regelbundna och oregelbundna verb.
 • Uttal av ändelsen -ed.
 • Uttrycka olika känslor.
 • Berätta om något som ska hända: be going to / will
 • Frågeorden, who, why, what, when, how
 • Fakta om Australien.
 • Berätta var en plats ligger. 
 • Väderstrecken, east, west, north and south
 • Veta vad tusentalen heter.
 • Uttrycka känslor.
 • Berätta om något man har / inte har. (have / haven’t )
 • Berätta om något man gjorde / inte gjorde. (did / didn’t) 

Bedömning

Formativ

Ditt arbete bedöms löpande i klassrummet, hur aktiv du är i diskussioner och under genomgångar samt dina skrivuppgifter och muntliga uppgifter.

Summativ

Du kommer att bli bedömd genom kunskapskontroller till arbetsboken Spotlight, diagnoser till diagnosmaterialet Tummen upp! samt gamla nationella prov.

Uppgifter

 • Glosor vecka 50

 • Gggg

 • Glosor vecka 49

 • Glosor vecka 48

 • Glosor vecka 46

 • Week 43, glosor

 • Writing a letter or a blog entry

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  C 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
  En  C 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  C 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  A 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  A 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  A 6
 • Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  A 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  C 6
 • Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  A 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  En  C 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  A 6

Matriser

En
Spotlight 6, Unit 1, elevens självskattning

Kunskapsmål Unit 1, Vad kan du?

Jag behöver träna mer
Jag kan
Berätta om något som har hänt.
I moved to Brighton last year. I was angry with my parents.
Uttal av ändelsen -ed
Uttrycka känslor
I am sad because... I’m so happy about...
Berätta om något som kommer att hända
I will go to Stockholm next week. I am going to be a big brother.
Känna till något om Australien
Urbefolkningen Kartan Sevärdheter Några städer
Berätta var en plats ligger.
Frågeorden
Who is that? Why did you leave me? When are you coming back? How did it happen? What is that?
Väderstrecken
East, west, north, south
Tusental
Använda have och haven’t
Använda did och didn’t

En
Engelska åk 6, Spotlight 6, Unit 1

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lyssna
Förstå tal: Hörövningar i workbook, filmer, samtal i helklass och i smågrupper.
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Tala
Formulera och uttrycka sig i tal: Samtal i helklass och i grupp, dialogövningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Skriva
Formulera och uttrycka sig i skrift: Skriftliga uppgifter i Tummen upp.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Läsa
Förstå skrift: Läsförståelseövningar till kapitlet, Tummen upp!
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga om innehållet i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: