Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Algebra och ekvationer år 8 v 35 -47

Skapad 2019-09-26 06:25 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 7 – 9 Matematik
Algebra och ekvationer

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska syfta till att utveckla följande förmågor:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Lärandemål

Du ska kunna lösa uppgifter med flera räknesätt och då använda räknesätten i rätt ordning (prioriteringsregler)

Du ska kunna skriva uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt

Du ska kunna skapa mönster

Du ska kunna teckna och förenkla uttryck och ekvationer med flera räknesätt och parenteser

Du ska kunna teckna ekvationer utifrån vardagliga problem och lösa dem

Du ska kunna lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer

Undervisning

 • Genomgångar
 • Gemensamma aktiviteter
 • Eget arbete

Bedömning

 

 Veckoplanering

Uppgifter

 • Ekvationsprov v48

 • Problemlösning ekvation v. 45

 • Problemlösning ekvationer v. 45

 • Algebrabedömning v. 41

 • Algerabedömning v. 41

 • Algebrabedömning v.41

 • Algebrabedömnig v 41

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik kunskapskraven 7-9

Problemlösning

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Lösa problem, använda strategier och metoder samt formulera modeller
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett […] genom att välja och använda strategier och metoder med […] till problemets karaktär samt […] enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera (efter någon bearbetning)
väl fungerande sätt god anpassning formulera
Resonera om val av tillvägagångssätt och resultatets rimlighet samt ge förslag på alternativ
Eleven för […] resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan […] på alternativt tillvägagångssätt.
enkla och till viss del underbyggda bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda ge förslag

METODER

Kunskapskrav
Insats krävs
E
C
A
Ny aspekt
Välja och använda matematiska metoder, göra beräkningar och lösa uppgifter
Eleven kan välja och använda […] matematiska metoder med […] till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med […]
i huvudsak fungerande viss anpassning tillfredsställande resultat.
ändamålsenliga relativt god anpassning gott resultat.
ändamålsenliga och effektiva god anpassning mycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: