👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv - Den osynliga flickan

Skapad 2019-09-26 09:34 i Rättviksskolan Rättvik
En planering för arbetet med den skönlitterära boken "Den osynliga flickan" av Deborah Ellis.
Grundskola 6 Svenska
I arbetet med den skönlitterära boken "Den osynliga flickan" av Deborah Ellis kommer du att få möta Parvana som lever i Afghanistan. Hur är det att växa upp i ett land där din frihet och dina rättigheter begränsas?

Innehåll

Vi kommer under några veckor att gemensamt i klassen läsa den skönlitterära boken "Den osynliga flickan" av författaren Deborah Ellis.

 • Du kommer att få lyssna till högläsning och du kommer att få läsa på egen hand.
 • Vi kommer att bearbeta innehållet och arbeta med läsförståelsen.
 • Du kommer att få träna på personbeskrivningar och svara på frågor. Du kommer också att få träna på högläsning där du får läsa för mig eller för en kamrat.
 • Du kommer att svara på frågor.
 • Du kommer att få göra några skrivuppgifter som du ska lämna in.

Uppgifter

 • Sv - Uppgifter till den osynliga flickan

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr22
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia
  Gr lgr22
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr22
 • Syfte
 • förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Sv
 • förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.
  Sv  4-6
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Den osynliga flickan - läsa skönlitterära texter

E
C
A
Läsa med flyt
 • Sv  E 6
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsförståelse
Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse.
Budskap och upplevelse
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra välutveck­lade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.